Friday, Oct 24th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 526
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 490
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 245
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 228
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 358
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 221
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 264
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 229
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 262
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 233
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 319
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 200
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 166
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 194
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 190
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 241
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 217
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 383
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 189
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 238
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 185
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 222
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 248
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 249
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 191
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 182
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 240
28 Di truyền y học 1208
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 593
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 554
31 Liên kết gen 827
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 511
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 657
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 794
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 668
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 705
37 Gen và mã di truyền 644
38 Phân tử prôtêin 525
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 633
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 958
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 544
42 Hoán vị gen 738
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 801
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 711
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1135
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 782
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 561
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 488
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1329
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 823
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 737
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 695
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4640
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7419
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2414
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8792
57 Nhân đôi ADN 3048
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2974
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1704
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1403
61 Quá trình phiên mã 7249
62 Kết thúc dịch mã 5423
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3396
64 Khởi đầu dịch mã 2794
65 Cắt intron 2304
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4117
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2598
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2535
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1817
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2052
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5933
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2407
73 5BU - đột biến đồng hoán 3228
74 Di truyền liên kết giới tính 5976
75 Các yếu tố di truyền vận động 2236
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2667
77 Đột biến đảo đoạn NST 3656
78 Đột biến vô nghĩa 2795
79 Hội chứng Đao 4630
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2282
81 Quy luật Mendel 2593
82 Quy luật Mendel (2) 1752
83 Quy luật Mendel (3) 10490
84 Di truyền mở rộng Mendel 1704
85 Di truyền ngoài nhân 4923
86 Quá trình giảm phân 6675
87 Quá trình giảm phân bất thường 2639
88 Giả thuyết đa gen 1889
89 Quá trình nguyên phân 3569
90 Tái tổ hợp NST 1866
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12654
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 20384
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7892
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5790
95 Quá trình nguyên phân 3813
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7691
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7048
98 Diễn thế sinh thái 3250
99 Điều hòa hoạt động gen 2459
100 Quá trình nhân đôi ADN 4519

Trang 1 /2