Friday, Oct 31st

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 529
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 493
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 247
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 230
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 360
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 221
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 266
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 230
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 263
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 235
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 326
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 200
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 166
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 195
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 191
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 242
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 218
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 386
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 191
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 241
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 186
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 223
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 249
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 252
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 193
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 182
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 240
28 Di truyền y học 1211
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 595
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 554
31 Liên kết gen 829
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 514
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 658
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 796
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 669
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 710
37 Gen và mã di truyền 648
38 Phân tử prôtêin 526
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 634
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 960
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 546
42 Hoán vị gen 741
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 806
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 712
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1137
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 783
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 561
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 488
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1336
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 827
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 739
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 698
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4642
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7422
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2417
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8809
57 Nhân đôi ADN 3052
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2979
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1705
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1405
61 Quá trình phiên mã 7254
62 Kết thúc dịch mã 5428
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3403
64 Khởi đầu dịch mã 2796
65 Cắt intron 2305
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4122
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2601
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2539
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1818
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2056
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5947
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2414
73 5BU - đột biến đồng hoán 3234
74 Di truyền liên kết giới tính 5980
75 Các yếu tố di truyền vận động 2239
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2672
77 Đột biến đảo đoạn NST 3659
78 Đột biến vô nghĩa 2796
79 Hội chứng Đao 4634
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2285
81 Quy luật Mendel 2601
82 Quy luật Mendel (2) 1758
83 Quy luật Mendel (3) 10523
84 Di truyền mở rộng Mendel 1710
85 Di truyền ngoài nhân 4928
86 Quá trình giảm phân 6682
87 Quá trình giảm phân bất thường 2641
88 Giả thuyết đa gen 1894
89 Quá trình nguyên phân 3575
90 Tái tổ hợp NST 1870
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12671
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 20407
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7903
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5820
95 Quá trình nguyên phân 3815
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7702
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7052
98 Diễn thế sinh thái 3257
99 Điều hòa hoạt động gen 2462
100 Quá trình nhân đôi ADN 4523

Trang 1 /2