Monday, Apr 21st

Last update11:16:32 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 371
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 356
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 153
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 156
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 263
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 152
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 182
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 146
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 178
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 158
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 201
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 117
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 110
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 126
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 113
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 166
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 136
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 290
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 116
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 163
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 117
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 134
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 177
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 160
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 119
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 109
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 159
28 Di truyền y học 1089
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 526
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 485
31 Liên kết gen 722
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 443
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 589
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 721
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 601
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 621
37 Gen và mã di truyền 547
38 Phân tử prôtêin 434
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 541
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 839
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 462
42 Hoán vị gen 634
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 687
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 597
45 Cơ chế tổng hợp ARN 986
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 702
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 481
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 417
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1142
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 697
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 655
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 605
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4449
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7183
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2321
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8421
57 Nhân đôi ADN 2908
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2780
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1618
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1309
61 Quá trình phiên mã 6988
62 Kết thúc dịch mã 5248
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3235
64 Khởi đầu dịch mã 2666
65 Cắt intron 2201
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 3967
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2432
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2418
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1743
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 1953
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5551
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2303
73 5BU - đột biến đồng hoán 3010
74 Di truyền liên kết giới tính 5749
75 Các yếu tố di truyền vận động 2106
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2564
77 Đột biến đảo đoạn NST 3556
78 Đột biến vô nghĩa 2664
79 Hội chứng Đao 4436
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2171
81 Quy luật Mendel 2453
82 Quy luật Mendel (2) 1643
83 Quy luật Mendel (3) 8874
84 Di truyền mở rộng Mendel 1602
85 Di truyền ngoài nhân 4757
86 Quá trình giảm phân 6519
87 Quá trình giảm phân bất thường 2533
88 Giả thuyết đa gen 1801
89 Quá trình nguyên phân 3450
90 Tái tổ hợp NST 1771
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 11951
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 19094
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7469
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5503
95 Quá trình nguyên phân 3648
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7318
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 6897
98 Diễn thế sinh thái 3116
99 Điều hòa hoạt động gen 2369
100 Quá trình nhân đôi ADN 4354

Trang 1 /2