Sunday, Aug 31st

Last update05:12:11 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 485
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 449
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 217
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 208
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 332
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 204
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 244
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 201
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 245
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 213
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 291
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 185
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 153
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 181
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 178
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 224
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 195
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 361
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 177
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 224
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 175
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 208
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 235
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 235
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 178
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 172
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 226
28 Di truyền y học 1183
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 578
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 539
31 Liên kết gen 801
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 496
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 641
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 776
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 651
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 683
37 Gen và mã di truyền 623
38 Phân tử prôtêin 506
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 615
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 935
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 526
42 Hoán vị gen 715
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 780
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 683
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1100
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 760
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 545
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 470
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1282
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 794
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 721
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 670
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4609
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7376
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2400
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8725
57 Nhân đôi ADN 3020
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2943
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1685
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1389
61 Quá trình phiên mã 7205
62 Kết thúc dịch mã 5392
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3358
64 Khởi đầu dịch mã 2773
65 Cắt intron 2281
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4092
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2554
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2512
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1802
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2038
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5828
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2387
73 5BU - đột biến đồng hoán 3185
74 Di truyền liên kết giới tính 5929
75 Các yếu tố di truyền vận động 2213
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2647
77 Đột biến đảo đoạn NST 3642
78 Đột biến vô nghĩa 2773
79 Hội chứng Đao 4602
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2253
81 Quy luật Mendel 2563
82 Quy luật Mendel (2) 1736
83 Quy luật Mendel (3) 10217
84 Di truyền mở rộng Mendel 1687
85 Di truyền ngoài nhân 4887
86 Quá trình giảm phân 6647
87 Quá trình giảm phân bất thường 2621
88 Giả thuyết đa gen 1872
89 Quá trình nguyên phân 3547
90 Tái tổ hợp NST 1851
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12556
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 20159
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7805
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5713
95 Quá trình nguyên phân 3784
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7547
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7012
98 Diễn thế sinh thái 3226
99 Điều hòa hoạt động gen 2445
100 Quá trình nhân đôi ADN 4482

Trang 1 /2