Monday, Oct 20th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 526
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 488
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 245
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 228
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 355
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 221
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 264
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 226
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 262
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 233
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 318
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 200
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 166
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 194
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 190
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 241
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 217
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 381
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 189
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 237
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 185
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 222
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 248
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 249
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 191
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 182
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 239
28 Di truyền y học 1205
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 592
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 552
31 Liên kết gen 825
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 510
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 656
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 794
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 667
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 704
37 Gen và mã di truyền 642
38 Phân tử prôtêin 523
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 633
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 954
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 543
42 Hoán vị gen 736
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 801
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 706
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1133
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 779
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 560
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 487
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1326
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 819
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 735
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 693
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4636
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7418
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2414
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8788
57 Nhân đôi ADN 3047
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2974
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1701
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1403
61 Quá trình phiên mã 7248
62 Kết thúc dịch mã 5421
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3395
64 Khởi đầu dịch mã 2794
65 Cắt intron 2303
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4116
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2593
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2535
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1817
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2052
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5923
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2407
73 5BU - đột biến đồng hoán 3225
74 Di truyền liên kết giới tính 5974
75 Các yếu tố di truyền vận động 2236
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2664
77 Đột biến đảo đoạn NST 3656
78 Đột biến vô nghĩa 2794
79 Hội chứng Đao 4629
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2281
81 Quy luật Mendel 2591
82 Quy luật Mendel (2) 1752
83 Quy luật Mendel (3) 10482
84 Di truyền mở rộng Mendel 1704
85 Di truyền ngoài nhân 4923
86 Quá trình giảm phân 6673
87 Quá trình giảm phân bất thường 2638
88 Giả thuyết đa gen 1886
89 Quá trình nguyên phân 3569
90 Tái tổ hợp NST 1866
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12649
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 20372
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7890
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5776
95 Quá trình nguyên phân 3810
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7680
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7045
98 Diễn thế sinh thái 3250
99 Điều hòa hoạt động gen 2458
100 Quá trình nhân đôi ADN 4517

Trang 1 /2