Friday, Aug 01st

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 458
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 428
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 200
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 198
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 315
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 193
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 231
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 187
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 220
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 201
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 276
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 174
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 144
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 169
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 162
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 210
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 182
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 347
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 164
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 209
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 163
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 189
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 220
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 221
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 169
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 165
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 215
28 Di truyền y học 1156
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 562
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 528
31 Liên kết gen 786
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 486
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 628
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 764
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 637
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 672
37 Gen và mã di truyền 605
38 Phân tử prôtêin 492
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 594
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 912
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 512
42 Hoán vị gen 703
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 765
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 663
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1079
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 746
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 536
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 455
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1239
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 773
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 708
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 659
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4583
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7334
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2384
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8668
57 Nhân đôi ADN 2998
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2917
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1674
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1375
61 Quá trình phiên mã 7163
62 Kết thúc dịch mã 5370
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3326
64 Khởi đầu dịch mã 2753
65 Cắt intron 2268
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4068
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2528
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2494
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1785
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2021
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5765
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2375
73 5BU - đột biến đồng hoán 3152
74 Di truyền liên kết giới tính 5895
75 Các yếu tố di truyền vận động 2192
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2630
77 Đột biến đảo đoạn NST 3623
78 Đột biến vô nghĩa 2756
79 Hội chứng Đao 4577
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2235
81 Quy luật Mendel 2537
82 Quy luật Mendel (2) 1715
83 Quy luật Mendel (3) 9995
84 Di truyền mở rộng Mendel 1671
85 Di truyền ngoài nhân 4864
86 Quá trình giảm phân 6624
87 Quá trình giảm phân bất thường 2604
88 Giả thuyết đa gen 1859
89 Quá trình nguyên phân 3532
90 Tái tổ hợp NST 1838
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12451
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 19977
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7747
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5670
95 Quá trình nguyên phân 3761
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7498
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 6991
98 Diễn thế sinh thái 3206
99 Điều hòa hoạt động gen 2420
100 Quá trình nhân đôi ADN 4451

Trang 1 /2