Thursday, Dec 18th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Sinh thái học

Chuyên đề Sinh thái học. Tập hợp các bài viết, kiến thức về Sinh thái học.

Nơi sống và ổ sinh thái

Email In

Nơi sống và ổ sinh tháiNơi sống là địa chỉ, nơi cư trú hay nơi thường gặp của loài và được xác định bởi quần xã thực vật và môi trường vô sinh, nơi mà loài thích nghi về mặt sinh học. Ví dụ, tán cây là nơi sống của các loài chim. Ngay tán cây cũng cung cấp những nơi sống khác nhau và hỗ trợ khác nhau cho các loài trong đời sống hoang dã.

Xem tiếp

Quy luật tác động của các nhân tố môi trường lên đời sống sinh vật

Email In

Quy luật tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật - sinh họcĐể đánh gia tác động của các nhân tố môi trường lên cơ thể hay ở cấp dộ chức cao hơn (quân thể, quần xã), người ta luôn quan tâm đến các vấn đề dưới đây:

Xem tiếp

Các nhân tố sinh thái

Email In

Các nhân tố sinh tháiYếu tố môi trường là thành phần cấu tạo nên môi trường. Khi chúng tương tác với sinh vật được gọi là những nhân tố sinh thái.

Xem tiếp

Môi trường là gì ?

Email In

Môi trườngMỗi sinh vật đều sống trong môi trường đặc trưng của mình, ngoài đó ra, sinh vật không thể tồn tại được. Ví dụ, cá sống trong nước, các con nhông cát sống trên các bãi cát khô hạn, giun đất sống trong các lớp đất ẩm, giàu mùn ....

Xem tiếp

Sự thích nghi của thực vật với ánh sáng

Email In

thuviensinhhoc - o sinh thaiNhu cầu ánh sáng của các loài cây không giống nhau. Có 3 nhóm cây thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau: cây ưa sáng, cây ưa bóng và cây chịu bóng.

Xem tiếp

Trang 1 /17