Thursday, Oct 30th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Tuyển tập SKKN

Tuyển tập SKKN

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 SKKN Đổi mới PPDH sinh học gắn với ... 861
2 SKKN dạy HSG phần bài tập QL Menden 1025
3 Hệ thống hoá các bài tập hoán vị gen 1650
4 Ứng dụng toán xác suất vào giải toán di truyền 2272
5 Lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính vào bài 47 sinh học 11 2186
6 CT xác định tỉ lệ KH của phép lai giữa hai cá thể dị hợp 2098
7 Tế bào gốc và nhân bản vô tính 1665
8 Chuyên đề: Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay 9028
9 Giáo dục HS ý thức giữ vệ sinh môi trường 7542
10 Giảng dạy bài quan hệ khác loài 4589
11 Sử dụng GAĐT trong tiết dạy học theo PP mới 6251
12 Dạy tiết thực hành sinh học 9 18016
13 Bài 49: cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8) 18266
14 Làm bài tập TNKQ phần ôn tạp chương III SGK hình học 10 5092
15 Dạy học giải quyết vấn đề 4578
16 Một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống Lớp 9 5669
17 Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen 5210
18 Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS 4007
19 Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá cho học sinh trong dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông’ 4945
20 DẠY HỌC NÊU VẤN ÐỀ 6681
21 Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ dạng MCQ để sử dụng trong quá trình KTĐG học phần Sinh thái học ĐHSP Sinh, trường ĐH Hồng Đức 4846
22 Bước đầu xây dựng câu hỏi TNKQ sinh học 10 chương 1 và 2 3584
23 DẠY HỌC - KHÁM PHÁ 4590
24 Phương pháp quan sát kết hợp hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học để phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc THCS 8137
25 Ứng dụng phần mềm power point vào giảng dạy bài CÁC CHẤT HỮU CƠ: AXIT NUCLÊIC - sinh học 10. 8433
26 Giúp học sinh học tốt chương trình sinh học 8 8504
27 SKKN : Lê Thị Kim Khánh - PBC - Nghệ An 7885