Sunday, Apr 20th

Last update11:16:32 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Tuyển tập SKKN

Tuyển tập SKKN

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 SKKN Đổi mới PPDH sinh học gắn với ... 622
2 SKKN dạy HSG phần bài tập QL Menden 752
3 Hệ thống hoá các bài tập hoán vị gen 1432
4 Ứng dụng toán xác suất vào giải toán di truyền 2025
5 Lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính vào bài 47 sinh học 11 1963
6 CT xác định tỉ lệ KH của phép lai giữa hai cá thể dị hợp 1873
7 Tế bào gốc và nhân bản vô tính 1440
8 Chuyên đề: Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay 8361
9 Giáo dục HS ý thức giữ vệ sinh môi trường 7121
10 Giảng dạy bài quan hệ khác loài 4324
11 Sử dụng GAĐT trong tiết dạy học theo PP mới 5886
12 Dạy tiết thực hành sinh học 9 17250
13 Bài 49: cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8) 17294
14 Làm bài tập TNKQ phần ôn tạp chương III SGK hình học 10 4785
15 Dạy học giải quyết vấn đề 4331
16 Một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống Lớp 9 5353
17 Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen 4945
18 Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS 3777
19 Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá cho học sinh trong dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông’ 4648
20 DẠY HỌC NÊU VẤN ÐỀ 6289
21 Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ dạng MCQ để sử dụng trong quá trình KTĐG học phần Sinh thái học ĐHSP Sinh, trường ĐH Hồng Đức 4653
22 Bước đầu xây dựng câu hỏi TNKQ sinh học 10 chương 1 và 2 3374
23 DẠY HỌC - KHÁM PHÁ 4331
24 Phương pháp quan sát kết hợp hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học để phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc THCS 7663
25 Ứng dụng phần mềm power point vào giảng dạy bài CÁC CHẤT HỮU CƠ: AXIT NUCLÊIC - sinh học 10. 8049
26 Giúp học sinh học tốt chương trình sinh học 8 8126
27 SKKN : Lê Thị Kim Khánh - PBC - Nghệ An 7532