Saturday, Aug 30th

Last update09:50:03 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Tuyển tập SKKN

Tuyển tập SKKN

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 SKKN Đổi mới PPDH sinh học gắn với ... 776
2 SKKN dạy HSG phần bài tập QL Menden 917
3 Hệ thống hoá các bài tập hoán vị gen 1594
4 Ứng dụng toán xác suất vào giải toán di truyền 2201
5 Lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính vào bài 47 sinh học 11 2133
6 CT xác định tỉ lệ KH của phép lai giữa hai cá thể dị hợp 2035
7 Tế bào gốc và nhân bản vô tính 1622
8 Chuyên đề: Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay 8785
9 Giáo dục HS ý thức giữ vệ sinh môi trường 7396
10 Giảng dạy bài quan hệ khác loài 4529
11 Sử dụng GAĐT trong tiết dạy học theo PP mới 6192
12 Dạy tiết thực hành sinh học 9 17830
13 Bài 49: cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8) 18048
14 Làm bài tập TNKQ phần ôn tạp chương III SGK hình học 10 5024
15 Dạy học giải quyết vấn đề 4523
16 Một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống Lớp 9 5585
17 Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen 5151
18 Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS 3941
19 Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá cho học sinh trong dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông’ 4873
20 DẠY HỌC NÊU VẤN ÐỀ 6569
21 Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ dạng MCQ để sử dụng trong quá trình KTĐG học phần Sinh thái học ĐHSP Sinh, trường ĐH Hồng Đức 4814
22 Bước đầu xây dựng câu hỏi TNKQ sinh học 10 chương 1 và 2 3548
23 DẠY HỌC - KHÁM PHÁ 4546
24 Phương pháp quan sát kết hợp hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học để phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc THCS 8025
25 Ứng dụng phần mềm power point vào giảng dạy bài CÁC CHẤT HỮU CƠ: AXIT NUCLÊIC - sinh học 10. 8369
26 Giúp học sinh học tốt chương trình sinh học 8 8420
27 SKKN : Lê Thị Kim Khánh - PBC - Nghệ An 7807