Friday, Apr 25th

Last update06:40:14 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Tuyển tập SKKN

Tuyển tập SKKN

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 SKKN Đổi mới PPDH sinh học gắn với ... 629
2 SKKN dạy HSG phần bài tập QL Menden 765
3 Hệ thống hoá các bài tập hoán vị gen 1436
4 Ứng dụng toán xác suất vào giải toán di truyền 2031
5 Lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính vào bài 47 sinh học 11 1972
6 CT xác định tỉ lệ KH của phép lai giữa hai cá thể dị hợp 1878
7 Tế bào gốc và nhân bản vô tính 1449
8 Chuyên đề: Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay 8391
9 Giáo dục HS ý thức giữ vệ sinh môi trường 7137
10 Giảng dạy bài quan hệ khác loài 4343
11 Sử dụng GAĐT trong tiết dạy học theo PP mới 5903
12 Dạy tiết thực hành sinh học 9 17278
13 Bài 49: cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8) 17316
14 Làm bài tập TNKQ phần ôn tạp chương III SGK hình học 10 4794
15 Dạy học giải quyết vấn đề 4335
16 Một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống Lớp 9 5367
17 Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen 4956
18 Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS 3782
19 Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá cho học sinh trong dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông’ 4656
20 DẠY HỌC NÊU VẤN ÐỀ 6298
21 Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ dạng MCQ để sử dụng trong quá trình KTĐG học phần Sinh thái học ĐHSP Sinh, trường ĐH Hồng Đức 4666
22 Bước đầu xây dựng câu hỏi TNKQ sinh học 10 chương 1 và 2 3381
23 DẠY HỌC - KHÁM PHÁ 4336
24 Phương pháp quan sát kết hợp hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học để phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc THCS 7670
25 Ứng dụng phần mềm power point vào giảng dạy bài CÁC CHẤT HỮU CƠ: AXIT NUCLÊIC - sinh học 10. 8060
26 Giúp học sinh học tốt chương trình sinh học 8 8137
27 SKKN : Lê Thị Kim Khánh - PBC - Nghệ An 7543