Friday, Nov 28th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Tuyển tập SKKN

Tuyển tập SKKN

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 SKKN Đổi mới PPDH sinh học gắn với ... 881
2 SKKN dạy HSG phần bài tập QL Menden 1045
3 Hệ thống hoá các bài tập hoán vị gen 1675
4 Ứng dụng toán xác suất vào giải toán di truyền 2294
5 Lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính vào bài 47 sinh học 11 2203
6 CT xác định tỉ lệ KH của phép lai giữa hai cá thể dị hợp 2120
7 Tế bào gốc và nhân bản vô tính 1685
8 Chuyên đề: Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay 9063
9 Giáo dục HS ý thức giữ vệ sinh môi trường 7574
10 Giảng dạy bài quan hệ khác loài 4606
11 Sử dụng GAĐT trong tiết dạy học theo PP mới 6280
12 Dạy tiết thực hành sinh học 9 18069
13 Bài 49: cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8) 18351
14 Làm bài tập TNKQ phần ôn tạp chương III SGK hình học 10 5118
15 Dạy học giải quyết vấn đề 4597
16 Một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống Lớp 9 5692
17 Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen 5229
18 Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS 4022
19 Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá cho học sinh trong dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông’ 4969
20 DẠY HỌC NÊU VẤN ÐỀ 6706
21 Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ dạng MCQ để sử dụng trong quá trình KTĐG học phần Sinh thái học ĐHSP Sinh, trường ĐH Hồng Đức 4862
22 Bước đầu xây dựng câu hỏi TNKQ sinh học 10 chương 1 và 2 3602
23 DẠY HỌC - KHÁM PHÁ 4610
24 Phương pháp quan sát kết hợp hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học để phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc THCS 8176
25 Ứng dụng phần mềm power point vào giảng dạy bài CÁC CHẤT HỮU CƠ: AXIT NUCLÊIC - sinh học 10. 8455
26 Giúp học sinh học tốt chương trình sinh học 8 8535
27 SKKN : Lê Thị Kim Khánh - PBC - Nghệ An 7910