Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Trắc nghiệm 12 Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 (Bài 1 - Bài 6)

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 (Bài 1 - Bài 6)

Email In
Chỉ mục bài viết
Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 (Bài 1 - Bài 6)
Gen, Mã DT, Tự sao
Sao mã, Giải mã
Tổng hợp 1- 20
Tổng hợp 21 - 40
Tổng hợp 41 - 60
Tổng hợp 61 - 80
Tổng hợp 81 - 100
Tổng hợp 101 - 120
Tổng hợp 121 - 137

Đi kèm với hệ thống ÔN TẬP SINH HỌC 12 THEO BÀI là hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo bài. Với mục đích giúp các bạn học sinh vừa ôn tập, củng cố lý thuyết, vừa làm bài tập trắc nghiệm để rèn luyện và khắc sâu. Chúng tôi giới thiệu hệ thống câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 theo bài, bám sát theo chương trình SGK.