Tuesday, Dec 23rd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi HSG Đề thi HSG Tỉnh Sóc Trăng lớp 12

Đề thi HSG Tỉnh Sóc Trăng lớp 12

Email In

Môn: Sinh học - Lớp 12
(Thời gian 180 phút, không kể phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày vai trò của prôtêin trong cấu trúc di truyền và cơ chế di truyền.

Câu 2: (3,0 điểm)

Virut có phải là một cơ thể sinh vật không? Giải thích.

Trình bày sự nhân lên và chiều hướng phát triển của virut trong một quần thể vi khuẩn.

Câu 3: (2,0 điểm)

Thế nào là sự cân bằng nội môi? Bằng cách nào cơ thể động vật hằng nhiệt giữ ổn định thân nhiệt để chống lại nhiệt độ lạnh?

Câu 4:(3,0 điểm)

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất và là một quá trình sinh lý quyết định năng suất cây trồng?

Hãy nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Câu 5: (3,0 điểm)

Thế nào là hoocmôn thực vật?

Hãy cho biết các đặc điểm chung của hoocmôn thực vật và những điều cần lưu ý khi sử dụng chúng trong nông nghiệp.

Nêu tác dụng của hoocmôn thúc đẩy cây ra hoa, tạo quả không hạt.

Câu 6: (2,0 điểm)

Ở sinh vật nhân thực, crômatit được hình thành như thế nào và tại sao nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?

Câu 7: (4,0 điểm)

Một gen cấu trúc trong quá trình dịch mã đã được môi trường cung cấp 299 axit amin, gen này có nuclêôtit loại A = 4/5 G.

a/. Khi gen này tự sao 4 đợt liên tiếp thì số lượng nuclêôtit từng loại là bao nhiêu?

b/. Tính số lần phiên mã ở mỗi gen con biết rằng môi trường nội bào đã cung cấp 43200 ribônuclêôtit tự do.

c/. Một đột biến xảy ra đã làm cho gen có tỉ lệ A/G = 79,28 %, nhưng không làm số nuclêôtit của gen thay đổi. Hỏi cấu trúc gen đã thay đổi ra sao và đột biến trên thuộc dạng nào?

 ------Hết ------

Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (781_DE THI VA DAP AN HSG CAP TINH.doc)Download 266 Kb

Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: