Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi HSG Đề HSG Tỉnh Thanh Hóa - Lớp 9

Đề HSG Tỉnh Thanh Hóa - Lớp 9

Email In

Câu 1 (2,5 điểm).

a) Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội- lặn hoàn toàn mà là trội không hoàn toàn  thì quy luật phân li của Men đen có còn đúng hay không? Tại sao?

b) Có hai dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định. Dòng 1 có kiểu hình thân xám, mắt trắng, dòng 2 có thân đen, mắt đỏ.

Hãy bố trí thí nghiệm để xác định các cặp gen quy định các cặp tính trạng trên phân li độc lập hay di truyền liên kết với nhau.

Biết rằng thân xám, mắt đỏ là hai tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng.

Câu 2 (2,0 điểm).

         Trong tinh bào bậc I của  một loài giao phối có 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa, Bd và Dd.

       a) Khi giảm phân tạo giao tử, sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử, mỗi loại chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

      b) Tại sao các hợp tử được tạo thành qua thụ tinh lại chứa các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc?

Câu 3 (2,0 điểm).

          Hai phân tử mARN (a và b) ở vi khuẩn đều có số lượng nuclêôtit bằng nhau. Thành phần các loại nuclêôtit của mỗi phân tử  mARN như sau:

mARN

A %

X%

G%

U%

a

17

28

32

23

b

27

13

27

33

a) Hãy xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trên 2 mạch đơn của gen a và gen b đã tổng hợp ra các phân tử mARN trên.

b) Nếu phân tử mARN b có 405 nuclêôtit loại  A  thì số lượng từng loại nuclêôtit của gen a  là bao nhiêu?

Câu 4 (2,5 điểm).

          Cho lai giữa cây cà chua lưỡng bội có kiểu gen AA với cây cà chua lưỡng bội có kiểu gen aa, ở đời con xuất hiện  một cây cà chua có kiểu gen Aaa.

 Hãy giải thích cơ chế phát sinh và nêu đặc điểm của cây cà chua có kiểu gen Aaa xuất hiện trong phép lai trên.

Câu 5 (2,0 điểm).

Bệnh bạch tạng ở người do một gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội (A) quy định tính trạng bình thường và di truyền tuân theo quy luật  Men đen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này sinh được 3 người con, người con gái đầu bị bệnh, người con trai thứ hai và người con trai thứ ba đều bình thường.

a) Hãy vẽ sơ đồ phả hệ bệnh bạch tạng của gia đình trên qua 3 thế hệ.

b) Xác định kiểu gen của 3 người con đã sinh ra từ  cặp vợ chồng trên.

Biết rằng, ngoài người em chồng, anh vợ và người con gái bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.

Câu 6 (2,0 điểm).

a) Tự thụ phấn là gì? Vì sao khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn liên tục qua nhiều thế hệ lại dẫn đến thoái hoá giống?

b) Một quần thể thực vât, thế hệ ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,5AA : 0,5Aa.

Hãy tính tỉ lệ  kiểu gen đồng hợp tử trong quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn.

Câu 7 (2,0 điểm).

       Sau đây là khả năng chịu nhiệt của một số loài sinh vật:

Loài sinh vật

Giới hạn dưới

Điểm cực thuận

Giới hạn trên

Một loài chuột cát

-50oC

10oC

30oC

Một loài cá

-2oC

0oC

2oC

 a) Vẽ trên cùng một sơ đồ các đường biểu diễn giới hạn nhiệt độ của các sinh vật trên.

b) Theo em, loài nào có  vùng phân bố rộng hơn? Giải thích.

Câu 8 (2,0 điểm).

        Trong một quần xã sinh vật gồm các loài: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nếu bỏ loài A thì toàn bộ các loài trên sẽ chết. Bỏ loài B thì loài E và F sẽ chết,  loài C tăng nhanh số lượng. Bỏ loài G và B thì E, F, I sẽ chết, loài H tăng nhanh số lượng.

        a) Hãy đưa ra một lưới thức ăn có thể thỏa mãn giả thiết trên.

         b) Vì sao ốc bươu vàng đã nhập vào Việt Nam lại có thể gây tác hại to lớn cho nông nghiệp? Giải thích.

Câu 9 (3,0 điểm).

Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen,  gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Cho hai cá thể ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài (dị hợp tử 2 cặp gen) giao phối với nhau, đời F1  thu được 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh cụt : 2 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh dài.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai.

b) Chọn ngẫu nhiên một cặp ruồi giấm F1 cho giao phối với nhau, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Hãy cho biết kiểu gen của cặp ruồi giấm F1 này.

Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (De thi HSG Thanh Hoa 2011.doc)De thi HSG Thanh Hoa 2011.doc 52 Kb

Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: