Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi HSG Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường THPT Nam Đàn 1

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường THPT Nam Đàn 1

Email In

TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 1

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2010 – 2011 

 

Môn thi: SINH HỌC
Ngày thi: 07/11/2010
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1: (2đ) Anh (chị) hiểu như thế nào về dạy học đặt và giải quyết vấn đề? Nêu các ưu và nhược điểm của phương pháp này? Cấu trúc 1 bài học (hoặc 1 phần của bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề gồm những bước nào? Phân tích “bài toán nhận thức” trong mục 1, mục I, bài 10 Sinh học 12 (chương trình chuẩn) và thiết kế giáo án dạy mục này theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề?

Câu 2: (2đ) So sánh phootphorin hóa vòng và phootphorin hóa không vòng? Tại sao có điểm bù ánh sáng, điểm bão hòa ánh sáng, điểm bảo hòa CO2 trong quá trình quang hợp?

Câu 3: (1đ) So sánh hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín? Tại sao nói sự xuất hiện hệ thống tuần hoàn là xu thế tất yếu của động vật đa bào có kích thước lớn?

Câu 4: (1đ) So sánh vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm.

Câu 5: (2đ) Ở một loài côn trùng có cơ chế xác định giới tính (♀XX, ♂XY), khi tiến hành lai hai dòng thuần chủng: ♀ cánh vàng, râu dài với ♂ cánh nâu, râu ngắn, thế hệ lai thu được toàn ruồi cánh tím, râu dài. Lai F1 với F1 thu được F2 gồm:

Giới cái: 75% cánh tím, râu dài : 25% cánh vàng, râu dài

Giới đực: 37,5% cánh tím, râu dài : 37,5% cánh nâu, râu ngắn : 12,5% cánh vàng, râu dài: 12,5% cánh trắng, râu ngắn.

Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P → F2.

Câu 6: (2đ) a) Nêu các dạng bài tập cơ bản thuộc phần di truyền học quần thể mà anh chị cho là quan trọng khi được giao Bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh.

b) Hướng dẫn chấm đề thi chọn đội tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh Nghệ An năm học 2010 – 2011, đưa ra công thức tính số kiểu gen tối đa của quần thể như sau n(n+1)/2, trong đó n là số loại giao tử được tạo ra.

Anh chị hãy giải thích công thức đó cho học sinh và cho biết phạm vi áp dụng của công thức.

Download


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: