Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi HSG Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia Tỉnh Bến Tre năm 2009 - 2010

Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia Tỉnh Bến Tre năm 2009 - 2010

Email In

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 – 2010


ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC
Thời gian : 180 phút ( không kể phát )

 

Câu 1.(2 điểm )

Trình bày sự khác nhau về cấu trúc và sinh sản của nhóm vi sinh vật gây bệnh AIDS và nhóm vi sinh vật gây bệnh lậu, giang mai.

Câu 2.(2 điểm )

Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10-3 gam, cứ 20 phút lại nhân đôi 1 lần, trong điều kiện nuôi cấy tối ưu thì thời gian cần để đạt tới khối lượng 6.1027 gam là bao nhiêu ?

Câu 3.(2 điểm )

3.1. Cây xanh quang hợp mạnh nhất ở phổ ánh sang nào? Giải thích ?

3.2. Loại sắc tố nào có vai trò nhất trong quang hợp? Giải thích ?


Câu 4.( 2 điểm )

Giải thích vì sao ở người nhóm máu O có thể truyền được cho tất cả các nhóm máu khác, máu AB có thể nhận được tất cả các nhóm máu khác ?

Câu 5.(3 điểm )

Ở người gen a gây bệnh máu khó đông nằm trên nhiễm sắc thể ( NST ) X không có alen tương ứng trên Y, alen trội tương ứng quy định máu đông bình thường. Trong một gia đình : vợ và chồng có NST giới tính bình thường và không biểu hiện máu khó đông, họ đã sinh ra đứa con có NST giới tính XO và bị bệnh máu khó đông.

a) Hãy xác định kiểu gen của cặp vợ chồng này và nêu cơ chế NST hình thành NST giới tính XO và bệnh máu khó đông của đứa con trên.

b) Nếu họ sinh tiếp đứa con bị hội chứng Claiphentơ và bị bệnh máu khó đông thì cơ chế NST hình thành như thế nào ?

Biết rằng không xảy ra đột biến gen.

Câu 6.( 2 điểm )

Từ một tế bào hợp tử, trong một giai đoạn phát triển phôi đã hình thành tất cả 31 thoi tơ vô sắc. Biết rằng thế hệ tế bào cuối cùng đã qua pha S của chu kì nguyên phân.
Hãy xác định số đợt nguyên phân của hợp tử.

Câu 7.( 4 điểm )

Biện luận khi cây dị hợp quả tròn, hoa đỏ đem lai phân tích được kết quả sau :
 7% quả tròn, hoa đỏ : 18% quả tròn, hoa trắng : 32% quả dài, hoa trắng :  43% quả dài, hoa đỏ

Biết rằng không có hiện tượng át chế trội và hoa đỏ là trội hoàn toàn.

Câu 8.(3 điểm )

a) Giả sử có một quần thể ong mắt đỏ ( là một loài côn trùng ngẫu phối có tác dụng diệt sâu hại cây trồng ) đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong quần thề này, có một locut gồm 3 alen : alen A1 quy định tính trạng cánh co vết xẻ sâu, alen A2 quy định cánh có vết xẻ nông, alen A3 quy định cánh không có vết xẻ. Các alen có quan hệ trội, lặn hoàn toàn theo thứ tự A1>A2 >A3.Ngoài ra, sự có mặt của các alen này không làm thay đổi sức sống và sinh sản của con vật. Trong 1000 con ong mắt đỏ phân tích ngẫu nhiên từ quần thể, người ta thấy có 250 cánh không xẻ,10 con cánh xẻ sâu. Khi cho lai giữa 10 con cánh xẻ sâu này với các con có cánh không xẻ sinh ra tất cả các cá thể con có cánh xẻ sâu.

Tính tần số các alen và tần số khả năng kết hợp ngẫu nhiên giữa hai cá thể có kiểu hình cánh xẻ được mong đợi trong quần thể này là bao nhiêu ?

b) Từ quần thể ong mắt đỏ nêu trên ( câu a ), người ta chọn ngẫu nhiên 1000 cá thể cánh xẻ nông và đem đến nuôi ở một vùng sinh thái vốn trước chưa có loài ong này. Sau một
thời gian, chúng hình thành nên một quần thể mới ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ kiểu hình cánh xẻ là 84%. Hãy cho biết tần số mong đợi của các alen trong quần thể mới là bao nhiêu ? Biết rằng trong điều kiện mới không có đột biến xảy ra

Hết

Download

Thư Viện Sinh Học


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: