Wednesday, Jul 23rd

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2599
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2322
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1663
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1230
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 874
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1381
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 826
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 837
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1411
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1572
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 698
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2850
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1438
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1791
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 877
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 740
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 554
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 761
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 821
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 967
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1280
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1409
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1053
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 990
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 843
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1142
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 985
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1751
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 879
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 794
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 942
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1077
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1052
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1385
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3280
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 976
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 966
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 759
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1143
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 924
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 651
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1011
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1798
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6452
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3556
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3242
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5055
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4539
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2662
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3885
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 1978
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3219
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7302
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2737
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1743
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3628
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2287
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2602
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3101
60 Đề dự bị ĐH 2011 11529
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1267
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1774
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 19062
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2789
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1843
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 10771
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2157
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1303
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1562
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2231
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1244
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1663
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2834
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12026
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6744
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 11983
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5060
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11264
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 17794
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3860
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2491
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3722
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3658
84 Đề thi thử ĐH 2011 4097
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3727
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5586
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2637
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2592
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2518
90 Đề thi thử Đại học 33 9472
91 Đề thi thử Đại học 32 14682
92 Đề thi thử Đại học 31 3170
93 Đề thi thử Đại học 30 11386
94 Đề thi thử Đại học 29 2897
95 Đề thi thử Đại học 28 2510
96 Đề thi thử Đại học 27 2437
97 Đề thi thử Đại học 25 4430
98 Đề thi thử Đại học 24 2695
99 Đề thi thử Đại học 23 2259
100 Đề thi thử Đại học 22 2182

Trang 1 /2