Thursday, Jul 31st

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2609
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2331
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1672
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1239
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 881
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1389
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 835
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 847
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1421
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1583
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 704
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2863
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1448
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1800
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 881
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 748
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 558
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 767
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 824
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 970
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1286
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1418
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1063
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 999
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 850
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1151
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 994
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1759
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 884
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 797
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 946
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1082
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1059
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1393
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3293
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 982
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 970
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 761
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1152
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 933
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 654
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1016
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1807
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6475
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3562
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3251
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5068
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4556
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2667
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3893
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 1983
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3224
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7343
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2742
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1748
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3638
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2290
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2609
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3108
60 Đề dự bị ĐH 2011 11669
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1271
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1778
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 19232
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2795
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1846
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 10920
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2161
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1307
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1565
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2240
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1246
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1666
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2844
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12045
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6755
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12066
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5066
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11333
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 17827
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3867
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2498
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3729
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3666
84 Đề thi thử ĐH 2011 4104
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3735
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5596
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2640
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2596
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2521
90 Đề thi thử Đại học 33 9479
91 Đề thi thử Đại học 32 14701
92 Đề thi thử Đại học 31 3175
93 Đề thi thử Đại học 30 11486
94 Đề thi thử Đại học 29 2903
95 Đề thi thử Đại học 28 2518
96 Đề thi thử Đại học 27 2441
97 Đề thi thử Đại học 25 4437
98 Đề thi thử Đại học 24 2705
99 Đề thi thử Đại học 23 2267
100 Đề thi thử Đại học 22 2189

Trang 1 /2