Tuesday, Sep 02nd

Last update07:15:08 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2661
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2376
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1695
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1265
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 899
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1407
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 850
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 865
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1437
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1610
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 720
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2930
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1467
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1824
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 905
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 766
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 574
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 786
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 840
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 986
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1309
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1433
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1079
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1016
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 866
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1165
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1006
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1777
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 902
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 812
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 958
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1102
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1072
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1413
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3335
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1006
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 989
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 774
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1175
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 947
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 666
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1041
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1827
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6553
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3586
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3274
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5118
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4596
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2686
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3912
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 1996
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3243
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7420
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2763
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1758
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3667
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2301
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2629
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3127
60 Đề dự bị ĐH 2011 11875
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1281
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1794
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 19541
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2819
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1863
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11134
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2176
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1316
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1580
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2265
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1255
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1677
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2876
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12083
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6785
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12220
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5086
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11482
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 17933
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3884
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2523
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3746
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3685
84 Đề thi thử ĐH 2011 4118
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3761
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5627
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2658
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2618
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2538
90 Đề thi thử Đại học 33 9520
91 Đề thi thử Đại học 32 14781
92 Đề thi thử Đại học 31 3195
93 Đề thi thử Đại học 30 11636
94 Đề thi thử Đại học 29 2924
95 Đề thi thử Đại học 28 2535
96 Đề thi thử Đại học 27 2462
97 Đề thi thử Đại học 25 4463
98 Đề thi thử Đại học 24 2727
99 Đề thi thử Đại học 23 2292
100 Đề thi thử Đại học 22 2215

Trang 1 /2