Thursday, Apr 24th

Last update06:40:14 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 1847
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 1723
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1289
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1012
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 740
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1112
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 673
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 695
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1148
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1277
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 600
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2472
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1234
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1565
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 737
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 612
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 455
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 636
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 690
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 840
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1117
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1267
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 936
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 862
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 747
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1025
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 870
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1542
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 786
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 700
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 857
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 948
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 947
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1236
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 2973
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 869
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 858
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 658
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1014
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 820
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 585
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 908
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1703
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 5838
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3401
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3086
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 4751
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4308
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2562
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3783
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 1910
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3067
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 6892
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2596
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1678
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3489
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2227
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2506
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 2974
60 Đề dự bị ĐH 2011 10546
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1215
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1702
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 17642
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2700
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1761
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 9818
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2058
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1237
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1489
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2106
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1180
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1593
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2709
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 11760
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6591
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 11448
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 4955
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 10736
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 17349
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3768
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2397
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3626
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3547
84 Đề thi thử ĐH 2011 3995
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3616
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5426
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2550
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2485
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2432
90 Đề thi thử Đại học 33 9261
91 Đề thi thử Đại học 32 14341
92 Đề thi thử Đại học 31 3064
93 Đề thi thử Đại học 30 10571
94 Đề thi thử Đại học 29 2785
95 Đề thi thử Đại học 28 2427
96 Đề thi thử Đại học 27 2355
97 Đề thi thử Đại học 25 4315
98 Đề thi thử Đại học 24 2589
99 Đề thi thử Đại học 23 2147
100 Đề thi thử Đại học 22 2020

Trang 1 /2