Wednesday, Aug 20th

Last update03:01:42 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2640
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2363
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1686
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1256
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 894
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1397
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 842
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 859
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1432
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1596
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 715
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2911
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1462
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1815
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 896
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 760
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 570
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 779
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 838
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 983
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1301
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1428
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1075
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1011
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 862
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1164
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1004
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1770
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 899
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 807
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 954
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1095
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1069
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1406
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3315
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1001
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 985
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 771
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1170
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 941
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 663
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1034
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1820
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6525
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3577
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3270
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5100
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4582
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2681
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3909
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 1995
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3240
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7404
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2756
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1758
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3659
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2300
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2625
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3123
60 Đề dự bị ĐH 2011 11794
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1280
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1788
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 19491
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2813
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1860
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11054
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2172
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1314
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1577
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2258
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1255
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1674
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2869
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12075
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6779
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12195
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5083
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11428
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 17906
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3882
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2517
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3744
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3682
84 Đề thi thử ĐH 2011 4114
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3756
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5620
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2653
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2614
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2535
90 Đề thi thử Đại học 33 9502
91 Đề thi thử Đại học 32 14752
92 Đề thi thử Đại học 31 3192
93 Đề thi thử Đại học 30 11599
94 Đề thi thử Đại học 29 2919
95 Đề thi thử Đại học 28 2533
96 Đề thi thử Đại học 27 2458
97 Đề thi thử Đại học 25 4457
98 Đề thi thử Đại học 24 2724
99 Đề thi thử Đại học 23 2290
100 Đề thi thử Đại học 22 2212

Trang 1 /2