Friday, Oct 31st

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2750
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2448
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1745
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1293
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 920
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1438
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 867
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 885
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1465
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1651
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 740
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2985
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1498
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1866
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 930
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 787
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 594
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 810
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 865
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 1006
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1336
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1461
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1114
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1040
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 888
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1186
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1029
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1805
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 918
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 827
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 976
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1138
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1096
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1437
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3393
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1032
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 1010
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 801
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1209
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 971
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 686
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1064
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1850
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6684
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3615
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3306
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5176
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4637
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2709
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3931
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 2016
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3268
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7527
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2787
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1772
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3701
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2323
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2647
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3147
60 Đề dự bị ĐH 2011 12131
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1293
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1809
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 20027
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2849
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1883
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11434
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2198
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1330
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1592
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2295
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1268
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1688
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2901
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12121
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6810
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12515
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5111
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11720
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 18046
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3902
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2541
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3764
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3707
84 Đề thi thử ĐH 2011 4134
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3788
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5658
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2679
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2634
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2553
90 Đề thi thử Đại học 33 9551
91 Đề thi thử Đại học 32 14836
92 Đề thi thử Đại học 31 3214
93 Đề thi thử Đại học 30 11878
94 Đề thi thử Đại học 29 2945
95 Đề thi thử Đại học 28 2550
96 Đề thi thử Đại học 27 2481
97 Đề thi thử Đại học 25 4500
98 Đề thi thử Đại học 24 2748
99 Đề thi thử Đại học 23 2310
100 Đề thi thử Đại học 22 2243

Trang 1 /2