Tuesday, Nov 25th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2773
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2471
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1756
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1303
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 926
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1448
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 874
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 891
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1479
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1658
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 745
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 3003
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1505
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1876
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 937
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 792
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 598
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 817
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 869
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 1012
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1343
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1466
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1122
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1046
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 896
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1192
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1031
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1813
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 925
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 832
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 980
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1146
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1100
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1441
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3404
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1041
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 1014
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 806
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1217
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 978
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 692
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1069
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1856
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6701
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3621
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3313
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5195
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4652
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2718
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3936
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 2025
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3276
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7553
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2792
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1777
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3706
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2332
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2651
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3154
60 Đề dự bị ĐH 2011 12203
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1300
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1819
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 20122
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2858
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1888
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11497
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2204
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1337
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1598
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2302
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1273
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1696
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2910
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12147
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6828
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12547
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5117
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11748
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 18093
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3909
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2547
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3772
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3717
84 Đề thi thử ĐH 2011 4142
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3799
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5671
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2687
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2642
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2560
90 Đề thi thử Đại học 33 9566
91 Đề thi thử Đại học 32 14873
92 Đề thi thử Đại học 31 3224
93 Đề thi thử Đại học 30 11922
94 Đề thi thử Đại học 29 2956
95 Đề thi thử Đại học 28 2558
96 Đề thi thử Đại học 27 2488
97 Đề thi thử Đại học 25 4516
98 Đề thi thử Đại học 24 2762
99 Đề thi thử Đại học 23 2320
100 Đề thi thử Đại học 22 2253

Trang 1 /2