Sunday, Sep 21st

Last update08:13:18 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2685
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2390
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1704
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1270
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 903
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1411
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 853
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 870
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1443
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1620
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 724
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2950
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1473
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1836
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 915
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 771
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 579
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 791
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 849
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 991
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1314
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1442
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1088
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1022
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 872
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1172
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1012
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1783
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 906
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 814
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 962
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1109
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1080
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1418
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3359
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1015
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 996
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 782
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1187
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 954
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 671
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1050
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1829
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6591
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3592
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3286
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5134
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4607
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2692
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3917
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 2002
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3251
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7458
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2771
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1760
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3673
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2306
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2633
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3132
60 Đề dự bị ĐH 2011 11917
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1285
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1798
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 19624
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2827
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1872
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11190
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2182
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1322
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1582
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2273
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1260
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1680
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2882
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12088
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6791
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12271
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5093
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11529
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 17974
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3888
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2528
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3752
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3692
84 Đề thi thử ĐH 2011 4124
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3771
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5639
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2665
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2621
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2542
90 Đề thi thử Đại học 33 9525
91 Đề thi thử Đại học 32 14791
92 Đề thi thử Đại học 31 3200
93 Đề thi thử Đại học 30 11706
94 Đề thi thử Đại học 29 2933
95 Đề thi thử Đại học 28 2538
96 Đề thi thử Đại học 27 2466
97 Đề thi thử Đại học 25 4469
98 Đề thi thử Đại học 24 2734
99 Đề thi thử Đại học 23 2299
100 Đề thi thử Đại học 22 2224

Trang 1 /2