Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2828
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2519
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1780
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1315
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 941
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1468
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 883
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 899
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1497
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1676
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 754
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 3031
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1521
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1884
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 947
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 805
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 611
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 831
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 879
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 1025
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1359
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1485
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1134
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1056
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 902
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1200
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1045
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1833
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 934
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 842
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 992
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1164
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1117
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1451
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3433
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1057
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 1025
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 816
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1232
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 992
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 701
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1088
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1870
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6750
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3639
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3328
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5231
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4676
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2725
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3949
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 2033
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3288
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7608
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2802
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1782
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3720
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2340
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2661
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3164
60 Đề dự bị ĐH 2011 12269
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1304
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1827
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 20220
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2871
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1893
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11577
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2211
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1342
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1603
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2321
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1282
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1702
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2919
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12160
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6838
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12596
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5130
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11800
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 18143
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3916
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2557
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3784
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3724
84 Đề thi thử ĐH 2011 4150
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3807
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5683
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2701
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2649
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2570
90 Đề thi thử Đại học 33 9591
91 Đề thi thử Đại học 32 14911
92 Đề thi thử Đại học 31 3232
93 Đề thi thử Đại học 30 11984
94 Đề thi thử Đại học 29 2971
95 Đề thi thử Đại học 28 2564
96 Đề thi thử Đại học 27 2498
97 Đề thi thử Đại học 25 4525
98 Đề thi thử Đại học 24 2768
99 Đề thi thử Đại học 23 2328
100 Đề thi thử Đại học 22 2269

Trang 1 /2