Thursday, Oct 02nd

Last update08:13:18 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2699
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2401
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1714
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1276
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 908
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1416
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 857
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 875
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1449
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1627
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 725
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2959
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1478
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1845
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 918
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 774
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 582
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 798
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 852
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 996
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1319
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1446
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1093
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1024
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 878
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1175
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1014
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1786
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 908
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 817
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 963
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1112
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1084
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1419
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3369
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1019
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 999
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 784
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1190
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 958
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 672
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1051
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1834
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6613
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3595
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3295
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5145
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4616
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2694
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3920
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 2004
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3254
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7486
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2776
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1763
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3679
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2308
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2637
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3134
60 Đề dự bị ĐH 2011 12000
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1287
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1800
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 19730
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2833
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1873
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11279
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2186
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1324
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1585
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2276
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1262
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1682
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2888
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12096
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6795
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12335
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5098
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11587
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 18006
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3890
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2529
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3755
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3694
84 Đề thi thử ĐH 2011 4127
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3773
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5640
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2667
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2625
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2546
90 Đề thi thử Đại học 33 9534
91 Đề thi thử Đại học 32 14804
92 Đề thi thử Đại học 31 3201
93 Đề thi thử Đại học 30 11751
94 Đề thi thử Đại học 29 2933
95 Đề thi thử Đại học 28 2539
96 Đề thi thử Đại học 27 2470
97 Đề thi thử Đại học 25 4480
98 Đề thi thử Đại học 24 2738
99 Đề thi thử Đại học 23 2300
100 Đề thi thử Đại học 22 2227

Trang 1 /2