Thursday, Oct 23rd

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 2730
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 2430
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1732
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 1288
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 915
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1432
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 866
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 883
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1461
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1644
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 739
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2978
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1493
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1860
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 928
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 783
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 590
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 807
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 861
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 1004
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1329
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1457
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 1105
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 1033
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 888
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1184
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 1024
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1801
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 915
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 826
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 974
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 1133
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 1094
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1433
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 3384
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 1029
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 1008
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 796
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1204
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 969
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 683
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 1061
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1848
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 6663
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3610
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3303
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 5162
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4630
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2706
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3927
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 2014
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3263
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 7521
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2785
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1771
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3689
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2322
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2643
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 3141
60 Đề dự bị ĐH 2011 12104
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1292
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1805
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 19903
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2845
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1880
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 11395
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2195
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1328
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1591
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2291
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1266
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1686
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2898
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 12116
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6807
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 12438
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 5109
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 11670
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 18031
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3897
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2539
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3761
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3703
84 Đề thi thử ĐH 2011 4132
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3783
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5654
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2675
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2632
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2550
90 Đề thi thử Đại học 33 9542
91 Đề thi thử Đại học 32 14828
92 Đề thi thử Đại học 31 3206
93 Đề thi thử Đại học 30 11853
94 Đề thi thử Đại học 29 2939
95 Đề thi thử Đại học 28 2547
96 Đề thi thử Đại học 27 2474
97 Đề thi thử Đại học 25 4492
98 Đề thi thử Đại học 24 2745
99 Đề thi thử Đại học 23 2307
100 Đề thi thử Đại học 22 2239

Trang 1 /2