Thursday, Apr 17th

Last update11:16:32 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Đề thi thử Đại học SINH HỌC

Đề thi thử Đại học - Sinh học

Tuyển tập đề thi và đáp án Cao đẳng - Đại học các năm. Đề thi và đáp án có thể download về máy tính của bạn.

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Đề thi thử ĐH THPT Đa Phúc - Hà Nội - Lần 2 2013 (có Đ/A) 1781
2 Đề thi thử đại học trường Chuyên Hà Tĩnh - 2013 1681
3 Đề thi thử đại học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2013 1249
4 Đề thi thử ĐH THPT Cẩm Lý - 2013 - Lần 4 993
5 Đề thi thử THPT Nghi Lộc 2 - 2013 - Lần 3 728
6 Đề thi thử ĐH THTP Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 3 2013 (có đáp án) 1084
7 Đề thi thử đai học lần 3 THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hoá - 2012 - 2013 661
8 Đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu - lần 2 - 2013 689
9 Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu 2013 (có đáp án) 1124
10 Đề thi thử ĐH trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Lần 3 (có đáp án) 1248
11 Đề thi thử ĐH THTP DTNT Con Cuông 2013 594
12 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 2013 (Có đáp án) 2435
13 Đề thi thử ĐH THPT Lý Tự Trọng (có đáp án) 1217
14 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quý Đôn - Quảng trị - Lần 2 - 2013 (Có đáp án) 1548
15 Đề thi thử ĐH THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa - 2013 (Có đáp án) 722
16 Đề thi thử ĐH THPT Phước Bình - Bình Phước 2013 (Có đáp án) 602
17 Đề thi thử ĐH Trường Cao Đẳng Bách Việt (Có đáp án) 449
18 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - 2013 (Có đáp án) 626
19 Đề thi thử ĐH 2013 - Có đáp án 683
20 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa 2013 - Có đáp án 829
21 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh Lần 2 (Có đáp án) 1100
22 Đề thi thử ĐH THPT Chu Văn An - Ninh Thuận 2013 - Lần 1 (Có đáp án) 1252
23 Đề thi thử ĐH THPT Lê Quang Chí - Hà Tĩnh (Có đáp án) 922
24 Đề thi thử ĐH Trung tâp luyện thi Cần Thơ (Có đáp án) 846
25 Đề thi trường THPT Đoàn Thượng (Có đáp án) 735
26 Đề thi thử trường THPT Thọ Xuân 4 - Thanh Hóa năm 2013 (Có đáp án) 1015
27 Đề thi thử trường THPT Lê Quý Đôn - Long An 2013 862
28 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu - Phú Yên - 2013 (Có đáp án) 1522
29 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 - Lần 2 778
30 Đề thi THPT Nam Tiền Hải 696
31 Đề thi thử ĐH THPT Phù Cừ 2013 - Lần 1 853
32 Đề thi thử ĐH THPT Số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 936
33 Đề thi thử ĐH THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên - 2013 935
34 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q.Trị 2013 1222
35 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông 2013 (có đáp án) 2944
36 Đề thi thử ĐH THPT Anh sơn 2 2013 860
37 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 - 2013 849
38 Đề thi thử ĐH THPT Y JUT - Đăk Lăk - 2013 652
39 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam - 2012 - 2013 - Lần 1 1011
40 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - 2012 - 2013 - Lần 1 817
41 Đề thi thử ĐH THPT Anh Sơn 2 580
42 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 1 - 2013 903
43 Đề thi thử ĐH trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - Lần 1 2012 1698
44 Đề thi thử ĐH trường THPT Chuyên ĐHSPHN Lần 7 và 8 (có đáp án chi tiết) 5803
45 Tổng hợp 100 đề thi thử đại học các trường THPT 2012 (có đáp án) 3393
46 Đề thi thử ĐH lần 2 - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 3071
47 Đề thi thử ĐHSP HN lần 4 - 5 - 6 (có đáp án) 4733
48 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 6 - 2012 4292
49 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phong - Lần 2 - 2012 2553
50 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 2 2012 3777
51 Đề thi thử ĐH THPT Thanh Miện Hải Dương 2012 1904
52 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1,2,3 2011 3054
53 Đề thi thử ĐH THPT Thọ Xuân Thanh Hóa 2012 6855
54 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Hưng Yên 2584
55 Đề thi thử ĐH THPT Phạm Phú Thứ 2012 1675
56 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Thái Bình 2011 - 2012 3479
57 Đề thi thử ĐH THP Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2011 - 2012 2223
58 Đề thi thử ĐH Tĩnh Gia Thanh Hóa - Lần 3 - 2012 2498
59 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2011 2968
60 Đề dự bị ĐH 2011 10476
61 Đề thi thủ ĐH THPT Kỹ Thuật Việt Trì 1212
62 Đề thi thử ĐH THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Nghãi 2012 1699
63 Đề thi thử ĐH THPT KHTN - ĐHQG HN 2012 17546
64 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Lần 2 - 2011-2012 2694
65 Đề thi thử ĐH THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2011 - 2012 1753
66 Đề thi thử ĐH lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 4 2011 - 2012 9753
67 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 2052
68 Đề thi thử THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 1233
69 Đề thi thử ĐH Lạng Giang số 3 - 2012 1486
70 Đề ôn thi phần Sinh Thái Học 2099
71 Đề thi thử ĐH 2012 - THPT Thanh Miện 1179
72 Đề thi thử đại học THPT Nguyên Huệ - L1 - 2011 1589
73 Đề thi thử Đại học lần 1 - 2011 - 2012 - THPT Lê Xoay 2701
74 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Lê Quý Đôn Q-Trị 2011 11743
75 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa - Lần 2 2011 6584
76 Đề thi thử ĐH THPT Bắc Yên lần 1 2011 11418
77 Đề thi thử ĐH THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 2011 4948
78 Đề thi thử ĐH THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2011 10693
79 Đề thi thử ĐH THPT chuyên Nguyễn Huệ 2011 - Lần 1 17306
80 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia Thanh Hóa 2011 lần 2 3760
81 Đề thi thử ĐH THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 2011 2390
82 Đề thi thử ĐH THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 2011 3620
83 Đề thi thử ĐH THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011 3542
84 Đề thi thử ĐH 2011 3987
85 Đề thi thử ĐH THPT Nguyễn Huệ - Hà Tĩnh - 2011 3612
86 Đề thi thử ĐH THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2011 5417
87 Đề thi thử ĐH THPT Thạch Thành 1 (Thanh Hóa) 2011 2545
88 Đề thi thử ĐH THPT Phan Châu Trinh (ĐN) 2009 2478
89 Đề thi thử ĐH THPT Nghèn (2011) 2427
90 Đề thi thử Đại học 33 9245
91 Đề thi thử Đại học 32 14324
92 Đề thi thử Đại học 31 3055
93 Đề thi thử Đại học 30 10479
94 Đề thi thử Đại học 29 2779
95 Đề thi thử Đại học 28 2423
96 Đề thi thử Đại học 27 2351
97 Đề thi thử Đại học 25 4302
98 Đề thi thử Đại học 24 2580
99 Đề thi thử Đại học 23 2140
100 Đề thi thử Đại học 22 2011

Trang 1 /2