Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 863
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 893
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 365
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 362
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 389
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 20201
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7581
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1151
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 20337
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 17719
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3217
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9215
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2685
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1312
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1357
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1521
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 12219
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5351
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 4032
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5528
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6176
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 35628
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8869
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6836
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4606
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3386
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3593
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2573
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3145
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2356
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2210
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2386
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9970
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9702
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 36265
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16299
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27663
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22459
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12353
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 9072
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6113
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 136712
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18753
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18812
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3509
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34715
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3543