Tuesday, Jul 29th

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 795
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 818
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 323
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 325
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 336
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19309
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7251
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1078
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 19265
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 16422
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3079
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 8944
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2607
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1263
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1303
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1451
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 11471
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5190
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 3922
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5353
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 5977
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 33952
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8659
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6707
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4512
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3281
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3472
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2507
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3057
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2285
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2149
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2321
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9816
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9518
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 35505
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 15996
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 26847
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22145
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12062
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8772
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 5980
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 132104
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18076
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18489
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3452
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 33707
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3474