Friday, Aug 29th

Last update09:50:03 PM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 809
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 844
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 338
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 339
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 352
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19598
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7328
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1101
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 19579
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 16787
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3106
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9030
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2637
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1278
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1318
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1475
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 11712
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5240
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 3957
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5400
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6038
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 34468
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8715
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6745
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4529
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3322
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3511
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2525
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3081
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2306
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2168
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2340
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9876
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9578
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 35773
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16107
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27107
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22247
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12148
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8852
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6017
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 133642
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18264
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18589
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3474
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34090
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3500