Thursday, Oct 02nd

Last update08:13:18 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 830
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 862
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 345
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 347
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 371
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19781
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7410
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1115
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 19848
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 17229
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3139
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9093
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2661
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1293
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1332
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1493
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 11867
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5275
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 3982
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5447
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6083
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 34817
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8768
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6779
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4542
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3344
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3541
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2541
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3109
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2317
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2185
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2354
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9915
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9629
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 35912
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16167
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27277
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22331
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12225
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8934
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6043
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 134595
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18450
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18669
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3485
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34323
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3511