Friday, Oct 31st

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 846
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 874
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 353
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 359
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 378
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19924
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7486
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1134
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 20099
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 17481
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3180
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9158
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2673
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1303
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1342
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1503
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 12035
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5306
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 4007
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5478
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6113
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 35263
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8813
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6805
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4558
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3357
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3559
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2553
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3123
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2330
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2194
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2363
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9936
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9664
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 36001
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16215
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27461
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22390
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12275
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8993
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6068
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 135850
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18577
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18736
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3495
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34516
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3521