Thursday, Sep 18th

Last update08:13:18 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 822
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 852
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 342
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 344
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 358
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19696
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7372
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1107
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 19698
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 17045
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3123
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9067
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2653
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1290
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1329
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1484
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 11766
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5264
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 3971
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5426
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6060
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 34590
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8746
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6765
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4535
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3335
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3525
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2534
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3092
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2312
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2177
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2348
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9898
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9612
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 35853
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16133
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27195
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22295
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12203
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8897
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6032
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 133893
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18380
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18642
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3482
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34206
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3508