Thursday, Nov 27th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 854
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 882
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 358
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 360
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 382
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 20042
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7517
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1146
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 20205
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 17572
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3195
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9181
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2680
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1307
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1349
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1512
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 12136
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5327
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 4018
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5498
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6141
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 35426
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8839
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6815
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4573
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3368
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3570
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2561
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3135
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2341
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2198
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2370
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9953
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9674
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 36122
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16262
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27569
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22422
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12306
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 9018
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6091
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 136250
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18639
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18763
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3504
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34618
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3529