Tuesday, Oct 21st

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 843
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 868
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 348
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 355
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 376
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19864
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7447
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1129
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 20003
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 17393
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3172
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9137
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2671
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1300
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1340
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1500
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 11986
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5292
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 4003
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5469
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6099
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 35105
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8794
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6797
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4555
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3352
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3556
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2547
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3120
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2323
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2190
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2360
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9931
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9654
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 35977
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16196
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27393
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22376
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12256
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8975
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6057
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 135432
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18533
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18721
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3491
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34472
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3516