Saturday, Oct 25th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 843
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 870
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 348
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 356
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 377
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19882
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7455
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1129
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 20041
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 17422
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3173
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 9144
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2672
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1301
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1341
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1501
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 11998
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5296
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 4004
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5472
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 6103
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 35133
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8801
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6799
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4556
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3355
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3557
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2551
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3123
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2324
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2192
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2362
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9934
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9659
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 35991
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 16210
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 27400
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22381
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12262
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8983
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 6060
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 135511
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18549
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18728
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3494
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 34493
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3520