Thursday, Jul 24th

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đề thi Đại học

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối B, C và D năm 2013 787
2 Đáp án đề thi đại học môn sinh mã đề 527 814
3 Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 317
4 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn VẬT LÝ khối A 317
5 Đề thi và Đáp án đại học 2013 môn TOÁN khối A 333
6 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4) 19242
7 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3) 7235
8 Gợi ý bài giải môn Địa, Hóa, Ngoại ngữ thi ĐH đợt 2 1074
9 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2) 19154
10 Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1) 16381
11 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2012 3074
12 Download đề thi đại học và đáp án 2012 8930
13 Đề và đáp án Tiếng Anh Khối A1 2012 - Đề thi đại học 2603
14 Đáp án Tiếng Anh Khối A1 - Đề thi đại học 1259
15 Đáp án đề thi môn HOÁ năm 2012 1299
16 Đáp án đề thi môn Lý khối a năm 2012 1446
17 Đáp án đề thi đại học môn Toán 2012 11406
18 Download đề thi và đáp án đại học 2011 của Bộ GD & ĐT 5179
19 Đề thi và Đáp án Đại học - Môn Toán - Khối B, D 2011 3915
20 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 469 5341
21 Đáp án đề thi đại học môn SINH 2011 - mã đề 357 5963
22 Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011 33793
23 Đề thi đại học môn SINH 2011 8650
24 Download đề thi và đáp án đại học 2010 6698
25 Download đề thi và đáp án đại học 2009 4508
26 Download đề thi và đáp án đại học 2008 3270
27 Download đề thi và đáp án đại học 2007 3466
28 Download đề thi và đáp án đại học 2006 2503
29 Download đề thi và đáp án đại học 2005 3052
30 Download đề thi và đáp án đại học 2004 2282
31 Download đề thi và đáp án đại học 2003 2145
32 Download đề thi và đáp án đại học 2002 2317
33 Download đề thi và đáp án khối B, C, D năm học 2009 - 2010 9804
34 Đề thi đại học và Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT - 2010 9508
35 Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A - năm 2010 35437
36 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối A - năm 2010 15972
37 Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B - năm 2010 26769
38 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B - năm 2010 22115
39 Đáp án đề thi đại học môn Hoá khối B - năm 2010 12036
40 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C - năm 2010 8751
41 Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D - năm 2010 5967
42 Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C - năm 2010 131560
43 Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C - năm 2010 18036
44 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D - năm 2010 18471
45 Đáp án đề thi đại học môn Ngoại ngữ khối D - năm 2010 3450
46 Đáp án đề thi đại học 2010 - Môn Toán khối A 33578
47 download đề thi và đáp án thi DH 2009 3470