Friday, Dec 19th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Đổi mới phương pháp dạy học và học theo hướng tích cực

Email In

Tính tích cực là một phẩm chất của con người trong đời sống xã hội. Hình thành và phát triển tính tích cực là một trong các nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục, nhằm đào tạo những con người năng động, thích ứng và góp phần phát triển cộng đồng. Tính tích cực là điều kiện, đồng thời là kết quả của sự phát triển nhân cách.

Tính tích cực học tập

Thuật ngữ “tích cực học tập” đã nói lên ý nghĩa của nó: đó chính là những gì diễn ra bên trong người học. Quá trình học tập tích cực nói đến những hoạt động chủ động của chủ thể - về thực chất là tích cực nhật thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.

Tính tích cực trong học tập liên quan trước hết tới động cơ học tập. Động cơ đúng tạo ra hứng thú. Hứng thú là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là hai yếu tố tâm lí tạo nên tính tích cực. Tính tích cực học tập có quan hệ chặt chẽ với tư duy độc lập. Sũy nghĩ, tư duy độc lập là mầm mống của sáng tạo. Ngược lại, học tập độc lập, tích cực, sáng tạo sẽ phát triển tính tự giác, hứng thú và nuôi dưỡng động cơ học tập.

Một số đặc điểm cơ bản thể hiện tính tích cực học tập của học sinh:

- Có hứng thú học tập

- Tập trung chú ý tới bài học/nhiệm vụ học tập

- Mức độ tự giác tham gia vào xây dựng bài học, trao đổi thảo luận, ghi chép.

- Có sáng tạo trong quá trình học tập

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập được giao

- Hiểu bài và có thể trình bày lại theo cách hiểu của mình

- Biết vận dụng những tri thức thu được vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Các biểu hiện của học tích cực

- Tìm tòi, khám phá, tiến thành thí nghiệm ...

- So sánh, phân tích, kiểm tra

- Thực hành, xây dựng ...

- Giải thích, trình bày, thể hiện, hướng dẫn ...

- Giúp đỡ, làm việc chung, liên lạc ...

- Thử nghiệm, giải quyết vấn đề, phá bỏ làm lại ...

- Tính toán ...

Theo Day và học tích cực/Dự án Việt - Bỉ


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!