Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN

Email In
Chỉ mục bài viết
Quá trình nhân đôi ADN
So sánh nhân sơ - nhân thực

Một số điểm khác biệt cơ bản giữa quá trình sao chép ADN
ở SV nhân thực và SV nhân sơ

Đặc điểm

SV nhân sơ

SV nhân thực

Chiều dài các đoạn ARN mồi và các đoạn Okazaki

Dài hơn

Ngắn hơn

Thời gian sao chép

Ngắn ( VD : E. coli là khoảng 40’)

Dài hơn

( thường 6 – 8 giờ)

Số điểm khởi đầu sao chép

1 điểm duy nhất

Nhiều điểm ( VD: Ở người có khoảng 20000 – 30000 điểm khởi đầu sao chép trong toàn hệ gen)

Tốc độ sao chép

850 nu / giây

60 – 90 nu/giây

Số loại enzim ADNpolimerase

Ít ( VD: E.coli

5 loại : ADN pol I, II, III, IV, V)

Nhiều ( VD : ở người có ít nhất

15 loại)

Quá trình sao chép ADN

Diễn ra liên tục và đồng thời với quá trình phiên mã và dịch mã

Diễn ra ở giai đoạn S của chu trình tế bào , diễn ra trong nhân tế bào trong khi đó quá trình dịch mã diễn ra trong tế bào chất.

 


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: