Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền

Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền

Email In

Trước hết, đối với bất kì loại bài tập nào học sinh cần đọc kĩ đề bài để xác định đề bài đã cho những thông tin gì và ta cần phải tìm thông tin gì ?

Đối với loại bài tập về các phép lai đã cho biết tỉ lệ phân li kiểu hình và đòi hỏi ta phải tìm kiểu gen và sơ đồi lai thì sau đó phải tiến hành các bước sau:

- Xác định tính trạng đã cho là do một hay nhiều gen quy định ?

- Vị trí của gen có quan trọng hay không ? Nếu quan trọng thì cần xác định gen quy định tính trạng nằm trong nhân hay trong tế bào chất ? Nếu trong nhân thì nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính X, Y ?

- Nếu một gen quy định một tính trạng thì gen đó là trội hay lặn, nằm trên NST thường hay NST giới tính ?

- Nếu bài ra liên quan đến 2 hoặc nhiều gen thì xem các gen phân li độc lập hay liên kết với nhau ? Nếu liên kết với nhau thì tần số hoán vị gen là bao nhiêu ?

- Nếu hai gen cùng quy định một tính trạng thì dấu hiệu nào chứng tỏ điều này ? Kiểu tương tác gen đó là gì ?

Đôi khi những thông tin đưa ra  trong bài chưa đủ để chúng ta đưa ra ngay phương án trả lời chính xác thì cần phải đưa ra một vài khả năng (giả thuyết) rồi tìm cách loại bỏ các giả thuyết sai và kiểm định lại giả thuyết đúng.


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: