Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập

CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập

Email In

» Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12

Câu 1. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menden. 

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập:

- Các cặp alen quy định các tính trạng tương phản phải nằm trên các cặp NST tường đồng khác nhau.

Câu 2. Nêu điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ lệ phần li kiểu hình xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1. 

- Bố mẹ phải dị hợp tử về 2 cặp gen

- Các gen alen phải có quan hệ trội lặn hoàn toàn

- Số lượng cá thể con phải lớn đảm báo tính chính xác của tỉ lệ

- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau

Câu 3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa vào kết quả của các phép lai ? 

- Dựa vào kết quả lai phân tích hoặc ở đời F2 ta có thể biết được hai gen nằm trên hai NST nếu tỉ lệ phân tính là 1 : 1 : 1 : 1 hoặc ở F2 là 9 : 3 : 3 : 1.

- Dựa vào quy luật nhân xác suất để xác định, nếu hai gen nằm trên hai cặp NST khác nhau => Hai cặp gen phân li độc lập => Tỉ lệ kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng riêng rẽ.

Câu 4. Giải thích tại sao không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Vì số biến dị tổ hợp mà một cặp bố mẹ có thể tạo ra là cực kì lớn (223 x 223 = 246 kiểu hợp tử)

Câu 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

A. Sự phân li độc lập của các tính trạng

B. Sự phân li kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1

C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh

D. Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: