Friday, Dec 19th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST

CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST

Email In

» Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12

Câu 1. Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng.

Các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội:

- Thể không (2n - 2) : Bộ NST thiếu hẳn một cặp NST nào đó.

- Thể một (2n - 1) : Bộ NST thiếu một NST của một cặp nào đó

- Thể ba (2n + 1): Bộ NST thừa một NST của một cặp bât kì

- Thể bốn (2n + 2): Bộ NST thừa 2 NST của một cặp bất kì.

- Thể ba kép (2n + 1 + 1) : Bộ NST thứa 2 NST của 2 cặp khác nhau

- Thể một kép (2n - 1 - 1): Bộ NST thiếu 2 NST của 2 cặp khác nhau

...

Hậu quả: Sự tăng hay giảm số lượng của một hay vài NST một cách khác thường đã làm mất cân bằng của toàn bộ hệ gen nên các thể lệch bội thường không sống được hay giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản tùy loài.

Câu 2. Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội ?

- Tự đa bội là sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng một loài. (Bộ NST có nguồn gốc từ một loài)

- Dị đa bội có được khi cả hai bộ NST của 2 hay nhiều loài loài khác nhau cùng tồn tại trong tế bào. (Bộ NST có nguồn gốc từ hai hay nhiều loài khác nhau)

- Hiện tượng song nhị bội thể là hiện tượng trong tế bào có 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau.

Câu 3. Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật.

Ở thực vật, đa bội thể là hiện tượng khá phổ biến ở hầu hết các nhóm cây như: lúa mì lục bội (6n = 42), khoai tây (4n = 48), chuối nhà tam bội (3n = 27), dây tây bát bội (8n = 56), rau muống tứ bội, củ cải tứ bội, nho tứ bội, dưa hấu tam bội không hạt, ...

Câu 4. Nêu đặc điểm của thể đa bội 

- Tế bào đa bội có số lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình tổng hợp chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ -> thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt.

- Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n ...) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, dưa hấu, chuối, thường là đa bội lẻ và hầu như không có hạt.

Câu 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng

Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì ?

A. Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến

B. Chỉ cơ quan sinh dục mang đột biến

C. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không

D. Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến Laughing


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: