Friday, Dec 19th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen

CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen

Email In

» Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12

Câu 1. Thế nào là điều hòa hoạt động gen ?

Điều hòa hoạt động gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra giúp tế bào tổng hợp loại prôtêin cần thiết vào lúc cần thiết trong đời sống.

Câu 2. Operon là gì ? Trình bày cấu trúc của operon Lac ở E.coli

- Opêron là cụm gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau có chung một cơ chế điều hòa.

- Cấu trúc opêron lac ở E.coli: Gồm có các vùng như sau (theo thứ tự)

P (promoter) vùng khởi động - nơi bám của enzim phiên mã

O (operator) vùng vận hành - nơi bám của prôtêin ức chế

Z, Y, A - Các gen cấu trúc

Câu 3. Giải thích cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon lac

- Khi môi trường không có lactozơ: Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế. prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành (gen chỉ huy), ngăn cản sự hoạt động của enzim phiên mã → các gen cấu trúc không được phiên mã.

- khi môi trường có lactozơ: Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế. Lactozơ với tư cách là chất cảm ứng gán với prôtêin ức chế → prôtêin ức chế bị biến đổi cấu hình không gian nên không gắn được vào vùng vận hành → enzim phiên mã hoạt động bình thường, các gen cấu trúc được phiên mã.

Câu 4. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa (vùng vận hành) là gì?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza

B. Mang thông tin quy định prôtêin điều hòa

C. Mang thông tin quy định enzim ARN polimeraza

D. Nơi liên kết với prôtêin điều hòa (prôtêin ức chế)


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: