Sunday, Dec 28th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ...

CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ...

Email In

» Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12

Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau) sống ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích thước cơ thể lớn hơn kích thước cơ thể động vật hằng nhiệt ở vùng nhiệt đới ấm áp, đồng thời các động vật hằng nhiệt vùng ôn đới có tai, đuôi, chi, ... nhở hơn tai, đuôi, chi của động vật hằng nhiệt vùng nhiệt đới.

Giải thích:

- Nguyên tắc chung: Khi so sánh tỉ số S/V của các vật thể có kích thước khác nhau (S là diện tích bề mặt của một vật thể và V là thể tích của vật thể đó) ta thấy: ở vật thể có kích thước lớn thì tỉ số S/V nhỏ và ngược lại, ở vật thể có kích thước nhỏ thì tỉ số này lớn. Động vật có kích thước lớn thì tỉ số S/V nhỏ và ngược lại, động vật có kích thước nhỏ thì tỉ số S/V lớn.

Đối với động vật: động vật hằng nhiệt (ví dụ: gấu, cáo, hươu, thỏ ...) sống ở vùng ôn đới (lạnh) có kích thước cơ thể lớn sẽ có tỉ số S/V nhỏ làm giảm diện tích tỏa nhiệt của cơ thể. Ngược lại, động vật sống ở vùng nhiệt đới (nóng) có kích thước cơ thể nhỏ sẽ có tỉ số S/V lớn làm tăng diện tích tỏa nhiệt của cơ thể.

- Động vật hằng nhiệt vùng nhiệt đới nóng có tai to, đuôi, chi ... lớn có tác dụng tăng cường diện tích tỏa nhiệt của cơ thể.

- Cả hai quy tắc trên đều cho thấy động vật hằng nhiệt giữ nhiệt độ cơ thể ổn định theo hướng thích nghi: sống ở vùng ôn đới có nhiệt độ thấp, động vật hằng nhiệt có tỉ lệ S/V nhỏ có thể hạn chế khả năng mất nhiệt của cơ thể. Sống ở vùng nhiệt đới nóng, động vật hằng nhiệt có tỉ lệ S/V lớn lằm tăng cường khả năng tỏa nhiệt của cơ thể.


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: