Thursday, Dec 18th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ?

CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ?

Email In

» Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

- Nguyên tắc bổ sung trong nhân đôi ADN là:

+ A trên mạch khuôn liên kết với T tự do trong môi trường nội bào để tạo nên mạch mới (mạch con hay mạch bổ sung).

+ G trên mạch khuôn liên kết với X tự do trong môi trường nội bào và ngược lại.

- Nguyên tắc bán bảo tồn: trong mỗi phân tử ADN con có một mạch là mạch cũ (mạch mẹ) và một mạch mới được tổng hợp.

- Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN là đảm bảo tính ổn định về vật liệu di truyền giữa các thế hệ tế bào.


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: