Thursday, Dec 25th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị

Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị

Email In

1. Tại sao lặp gen là một cơ chế phổ biến trong quá trình tiến hoá dẫn đến sự hình thành một gen có chức năng mới? Từ một vùng không mã hoá của hệ gen, hãy chỉ ra một cách khác cũng có thể dẫn đến sự hình thành một gen mới.

Đột biến lặp đoạn NST dẫn tới lặp gen. Quá trình lặp đoạn xẩy ra do sự trao đổi chéo không cân giữa các đoạn crômatit trong cặp tương đồng. Khi trao đổi nếu sự bắt chéo xẩy ra ở một vị trí giữa một gen nào đó thì dẫn tới gen này được lặp nhưng không còn nguyên vẹn (bị thay đổi vị trí của vùng prômôtơ, bị mất một đoạn nuclêôtit) khi đó sẽ hình thành một gen mới.

Các vùng không mã hoá thường do không có prômotơ (không có prômôtơ thì không phiên mã). Nếu đột biến chuyển đoạn, đảo đoạn hoặc lặp đoạn làm cho các đoạn prômôtơ gắn vào các vùng không mã hoá thì các vùng này có khả năng phiên mã tổng hơp mARN và dịch mã tổng hợp prôtêin ==> Vùng không mã hoá trở thành gen mới.

2. Sử dụng 5-BU để gây đột biến ở opêron Lac của E.coli thu được đột biến ở giữa vùng mã hoá của gen LacZ. Hãy nêu hậu quả của đột biến này đối với sản phẩm của các gen cấu trúc.

5-BU là chất hoá học gây đột biến thay thế cặp A -T bằng cặp G -X, vì vậy nó sẽ làm thay đổi các bộ ba tương ứng thành các bộ ba mới. Các bộ ba mới này sẽ gây ra các hậu quả khác nhau:
 - Xuất hiện bộ ba mới làm nhiệm vụ kết thúc quá trình dịch mã (đột biến vô nghĩa).
 - Xuất hiện bộ ba mới quy định aa giống với aa ban đầu (đột biến đồng nghĩa).
 - Xuất hiện bộ ba mới quy định aa khác với aa ban đầu (đột biến nhầm nghĩa). Nếu axit amin này nằm ở vị trí không quan trọng thì không ảnh hưởng nhiều đến chức năng của protein, nếu axit amin này nằm ở vị trí quan trọng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản trong nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thật.

- Nhìn chung cơ chế nhân đôi ADN là giống nhau ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thật. Tuy vậy, hệ gen của sinh vật nhân thật thường mang nhiều phân tử ADN sợi kép mạch thẳng có nhiều điểm khởi đầu sao chép, còn hệ gen của vi khuẩn thường chỉ là một phân tử ADN sợi kép mạch vòng duy nhất và chỉ có một điểm khởi đầu sao chép.
- Các tế bào sinh vật nhân thật thường có nhiều enzim ADN polymeraza hơn tế bào sinh vật nhân thật; ngoài ra, các tế bào sinh vật nhân thật cũng có nhiều prôtêin khác nhau tham gia khởi đầu tái bản ADN hơn so với sinh vật nhân sơ.
- Tốc độ sao chép của ADN polimeraza của sinh vật nhân sơ nhan hơn của nhân thật, nhưng nhờ hệ gen sinh vật nhân thật có đồng thời rất nhiều điều khởi đầu sao chép, nên thời gian so chép toàn bộ hệ gen của 2 giới có khác nhau.
- ADN hệ gen dạng mạch vòng của vi khuẩn không ngắn lại sau mỗi chu kì sao chép, trong khi ADN hệ gen của sinh vật nhân thật thường ở dạng mạch thẳng ngắn lại su mỗi chu kì sao chép (phân đầu mút này được bổ sung bởi hoạt động của enzim telomeraza ở nhiều loài, hoặc bằng hoạt động của “gen nhay” như ở ruồi giấm).

4. Dựa trên cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và gen điều hoà?

Dựa vào chức năng sản phẩm của gen, người ta chia làm gen cấu trúc và điều hoà
 - Gen điều hoà mã hóa cho các loại protein là các yếu tố điều hoà biểu hiện của các gen khác trong hệ gen. 
 - Gen cấu trúc mã hoá cho các các sản phẩm khác, như các ARN hoặc các protein chức năng khác (cấu trúc, bảo vệ, hoocmôn, xúc tác…)

5. Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phổ biến nhất? Vì sao?

Đột biến gen phổ biến nhất là thay thế nucleotit. Vì:
+ Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay thế nucleotit dễ xảy ra hơn cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở các dạng phổ biến và hiếm).
+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế nucleotit là các đột biến trung tính (ít gây hậu quả nghiêm trọng) do chỉ ảnh hưởng đến một codon duy nhất trên gen.
+ Trong thực tế, dạng đột biến gen này được tìm thấy (biểu hiện ở các thể đột biến) phổ biến hơn cả ở hầu hết các loài.

 


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: