Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 Bằng chứng phôi sinh học so sánh

Bằng chứng phôi sinh học so sánh

Email In

Phôi sinh học so sánh là môn khoa học nghiên cứu và so sánh sự phát triển phôi của các loài sinh vật từ đó xác định quan hệ nguồn gốc giữa chúng. Phôi sinh học so sánh cung cấp những bằng chứng giúp phỏng đoán và xác nhận quá trình tiến hoá.

1.    Sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi:

-       Ví dụ: quá trình phát triển phôi của một số loài động vật có xương sống: cá, kì nhông, rùa, gà và người:

 

 -       Kết luận (4 định luật của C.M.Berơ):

+ Định luật 1: Trong quá trình phát triển phôi các tính trạng chung xuất hiện sớm hơn các tính trạng riêng.

+ Định luật 2: Các cấu tạo ít chung nhất bắt nguồn từ các cấu tạo chung nhất và cứ như thế cho tới khi các tính trạng riêng biệt nhất được thể hiện.

+ Định luật 3: Phôi của một con vật nhất định lúc nào cũng khác biệt với các phôi thuộc dạng khác.

+ Định luật 4: Về cơ bản, phôi của một động vật bậc cao không bao giờ giống dạng trưởng thành thuộc một loài thấp hơn, mà chỉ giống với phôi của dạng này.

-       Ý nghĩa: Định luật của Berơ được sử dụng trong việc xác định quan hệ họ hàng giữa các loài: Sự giống nhau càng nhiều và càng kéo dài trong các giai đoạn muộn của sự phát triển phôi thì chứng tỏ quan hệ họ hàng càng gần gũi.

2.    Định luật phát sinh sinh vật của Haeckel và Muller.

-       Nội dung:  Sự phát triển cá thể lặp lại một cách rút gọn lịch sử phát triển của loài.

-       Ví dụ: Qúa trình phát triển phôi người.

Ý nghĩa: Phản ánh mối quan hệ giữa sự phát triển cá thể với sự phát sinh chủng loại từ đó vận  dụng để xác định quan hệ nguồn gốc giữa các loài.

Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: