Saturday, Nov 29th

Last update02:14:35 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 Ôn tập Sinh học 12 theo bài (Chương 2)

Ôn tập Sinh học 12 theo bài (Chương 2)

Email In
Chỉ mục bài viết
Ôn tập Sinh học 12 theo bài (Chương 2)
Quy luật phân li
Phân li độc lập
Tương tác gen
Liên kết gen
Liên kết giới tính
Ảnh hưởng của môi trường

ÔN TẬP SINH HỌC 12 THEO BÀI (BÀI 8 - BÀI ) - Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng ôn tập kiến thức sinh học 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi Đại học sắp tới, chúng tôi giới thiệu hệ thống bài viết ÔN TẬP SINH HỌC 12 THEO BÀI. Nội dung ôn tập bám sát với chương trình SGK, được hệ thống và sắp xếp một cách khoa học nhằm tạo điều kiện cho việc ôn tập được hiệu quả.

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: