Friday, Nov 28th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 Chiều hướng tiến hoá

Chiều hướng tiến hoá

Email In

- Chọn lọc tự nhiên đã tiến hành theo con đường phân li tính trạng nên sinh giới đã tiến hoá theo hướng ngày càng đa dạng.

 

- Chọn lọc tự nhiên chỉ duy trì những dạng thích nghi với hoàn cảnh sống. Trong hoàn cảnh sống phức tạp thì tổ chức cơ thể phức tạp có ưu thế hơn những dạng có tổ chức đơn giản. Do đó sinh vật đã tiến hoá theo hướng tổ chức ngày càng cao.

 Sự di cư từ nước lên cạn đối với thực vật cũng như động vật, đánh dấu một bước tiến quan trọng. Trên đất liền các yếu tố ngoại cảnh thay đổi phức tạp hơn dưới đại dương, nên cơ thể có tổ chứcn phức tạp hơn.

Nâng cao trình độ tổ chức cơ thể là chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới. Tuy nhiên, tuỳ hoàn cảnh sống cụ thể, một số loài hay nhóm loài có thể đơn giản hoá tổ chức cơ thể hoặc giữ nguyên trình độ tổ chức nguyên thuỷ mà vẫn đảm bảo sự thích nghi. Cần lưu ý rằng, trình độ tổ chức cao hay thấp được xác định bằng mức độ phân hoá về cấu tạo, chuyên hoá về chức năng và sự liên hệ thống nhất giữa các bộ phận.

- Dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, những dạng thích nghi hơn sẽ thay thế những dạng kém thích nghi, do đó sinh giới đã tiến hoá theo hướng thích nghi ngày càng hoàn thiện.

Trong ba chiều hướng trên thì thích nghi là hướng cơ bản nhất. Vì vậy, trong  những điều kiện xác định, có những sinh vật duy trì tổ chức nguyên thuỷ của chúng (các hoá thạch sống như lưỡng tiêm) hoặc đơn giản hoá tổ chức (các nhóm kí sinh) mà vẫn tồn tại và phát triển. Điều này giải thích vì sao có sự song song tồn tại các nhóm có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao. Sự tiến hoá của mỗi nhóm trong sinh giới đã diễn ra theo những con đường cụ thể khác nhau với những nhịp độ không giống nhau.


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: