Sunday, Dec 28th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 ADN và mARN có những điểm nào giống và khác nhau về cấu trúc

ADN và mARN có những điểm nào giống và khác nhau về cấu trúc

Email In

1. Điểm giống nhau về cấu trúc giữa ADN và mARN :

- Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

- Mỗi đơn phân đều gồm 3 thành phần cơ bản trong đó thành phần quan trọng nhất là bazơ nitric.

- Trên mạch đơn ADN và trên phân tử mARN các đơn phân được  liên kết với nhau bằng liên kết hoá trị bền vững.

- Đều có cấu tạo xoắn.

- Đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trình tự phân bố các đơn phân.

2. Điểm khác nhau về cấu trúc giữa ADN và mARN

ADNmARN

- Đại phân tử có kích thước và khối lượng rất lớn

- Có cấu trúc mạch kép

- Xây dựng từ 4 loại nucleotit

- Có bazơ nitric Timin

- Trong mỗi nuclêôtit có đường đêôxiribôza (C5H10O4)

- Liên kết hoá trị trên mạch đơn của ADN là liên kết được hình thành giữa đường C5H10O4 của nuclêôtit này vơi phân tử H3PO4 của nuclêôtit bên cạnh. Nhiều liên kết hoá trị tạo nên chuỗi pôlinuclêôtit.

- Đa phân tử, có kích thước khối lượng bé

- Có cấu trúc mạch đơn

- Xây dựng từ 4 loại ribonucleotit

- Có bazơ nitric Uraxin là dẫn xuất của Timin

- Trong mỗi ribônuclêôtit có đường ribôza (C5H10O5)

- Liên kết hoá trị trên mạch mARN là liên kết được hình thành giữa đường C5H10O5 của ribônuclêôti này với phân tử H3PO4 của ribônuclêôtit bên cạnh. Nhiều liên kết hoá trị tạo nên chuỗi pôliribônuclêôti

 


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: