Tuesday, Jul 29th

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2842
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2512
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2650
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1888
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 1955
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 2991
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 834
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 695
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 787
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3774
11 CB.21 Di truyền y học 4624
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4582
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5527
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4765
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4712
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5308
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 21636
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7839
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6019
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2338
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5341
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4575
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4595
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6275
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14013
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5445
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6006
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5083
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 6024
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4461
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 3961
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 5406
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 3856
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2410
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15125
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2849
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1619
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3743
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5080
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1392
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2581
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3592
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3322
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3837
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4824
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4501
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2618
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2805
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6465
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4155
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2813
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2772
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 4992
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 3936
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 2993
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3345
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3134
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3512
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2806
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 15110
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 3594
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 8551
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 5391
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7532
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22129
66 Đột biến gen 8785
67 Điều hòa hoạt động gen 5648
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3146
69 ARN và cơ chế phiên mã 5383
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 14906
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5194
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4323
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5367
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4180
75 Tư vấn di truyền y học 2686
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 2996
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3197
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 4907
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12407
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 18713
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3050
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 15841
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2615
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5736
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5060
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4075
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8471
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3565
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7048
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4908
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6320
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7070
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5333
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 5957
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12069
96 Bí quyết học môn sinh học 7557
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4631
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 10958
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7390
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3294

Trang 1 /2