Monday, Sep 01st

Last update05:12:11 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2937
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2580
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2729
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1943
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2016
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3112
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 866
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 727
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 825
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3848
11 CB.21 Di truyền y học 4712
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4659
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5609
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4842
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4790
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5400
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 22934
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7999
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6322
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2392
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5448
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4688
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4686
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6399
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14383
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5580
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6170
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5242
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 6318
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4789
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 4370
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 6133
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 4422
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2483
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15435
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2924
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1665
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3797
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5172
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1431
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2622
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3653
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3385
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3927
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4910
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4575
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2663
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2859
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6569
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4228
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2862
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2810
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5099
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4023
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3061
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3410
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3198
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3596
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2869
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 16015
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4054
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 9616
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6147
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7655
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22593
66 Đột biến gen 8962
67 Điều hòa hoạt động gen 5914
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3239
69 ARN và cơ chế phiên mã 5766
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 15530
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5523
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4597
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5463
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4283
75 Tư vấn di truyền y học 2742
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3062
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3270
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5015
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12575
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 18989
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3088
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16187
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2655
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5815
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5119
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4127
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8571
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3616
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7134
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4970
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6376
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7131
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5422
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6035
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12334
96 Bí quyết học môn sinh học 7648
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4700
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11196
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7499
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3345

Trang 1 /2