Saturday, Apr 19th

Last update11:16:32 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2434
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2278
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2385
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1691
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 1766
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 2638
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 752
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 606
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 702
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3555
11 CB.21 Di truyền y học 4401
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4351
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5272
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4525
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4486
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5024
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 20184
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7514
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 5742
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2192
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5091
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4279
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4368
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 5956
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 12389
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5191
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 5685
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 4838
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 5629
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4172
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 3660
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 4927
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 3603
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2199
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 13790
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2594
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1488
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3575
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 4850
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1296
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2472
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3417
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3103
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3587
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4542
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4212
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2458
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2649
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 5984
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 3910
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2642
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2636
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 4704
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 3651
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 2794
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3122
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 2902
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3305
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2640
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 13966
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 3313
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 7925
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 4926
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7273
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 20248
66 Đột biến gen 8289
67 Điều hòa hoạt động gen 5301
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 2968
69 ARN và cơ chế phiên mã 4912
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 13493
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 4940
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4062
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5117
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 3959
75 Tư vấn di truyền y học 2479
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 2725
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 2899
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 4561
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 11658
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 17394
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 2931
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 14314
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2461
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5493
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 4844
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 3811
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8055
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3372
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 6587
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4668
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6120
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 6810
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 4976
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 5662
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 11140
96 Bí quyết học môn sinh học 7211
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4362
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 9896
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 6968
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3111

Trang 1 /2