Wednesday, Aug 27th

Last update09:50:03 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2923
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2567
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2719
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1931
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2005
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3095
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 862
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 726
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 822
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3838
11 CB.21 Di truyền y học 4699
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4649
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5597
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4832
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4778
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5390
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 22673
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7977
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6256
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2382
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5431
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4671
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4671
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6381
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14334
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5552
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6139
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5211
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 6247
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4687
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 4260
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 5972
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 4304
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2472
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15397
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2906
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1654
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3782
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5149
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1422
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2609
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3635
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3371
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3911
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4890
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4564
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2650
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2846
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6551
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4219
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2859
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2807
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5083
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4010
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3050
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3400
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3190
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3589
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2862
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 15874
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 3971
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 9446
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6030
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7638
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22560
66 Đột biến gen 8929
67 Điều hòa hoạt động gen 5856
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3228
69 ARN và cơ chế phiên mã 5699
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 15441
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5460
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4550
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5440
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4272
75 Tư vấn di truyền y học 2734
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3052
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3264
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5004
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12556
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 18975
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3084
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16170
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2652
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5811
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5113
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4123
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8559
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3609
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7130
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4962
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6372
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7128
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5406
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6026
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12294
96 Bí quyết học môn sinh học 7637
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4692
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11179
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7486
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3339

Trang 1 /2