Sunday, Oct 26th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3089
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2681
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2831
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 2018
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2103
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3344
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 917
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 784
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 890
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 4033
11 CB.21 Di truyền y học 4939
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4903
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5934
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 5184
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 5287
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 6123
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 26906
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 9348
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 7643
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2554
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5739
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4980
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 5580
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 7545
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 15743
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 6876
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 7394
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 6438
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 8002
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 6062
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 5550
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 7422
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 5216
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2566
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15821
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 3038
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1738
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3928
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5456
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1477
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2690
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3742
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3471
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 4077
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 5035
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4685
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2738
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2941
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6783
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4353
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2943
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2881
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5233
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4149
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3147
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3508
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3305
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3727
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2947
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 16923
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4522
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 10749
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6825
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7928
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 23239
66 Đột biến gen 9379
67 Điều hòa hoạt động gen 6216
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3366
69 ARN và cơ chế phiên mã 6241
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 16252
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5768
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4795
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5582
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4393
75 Tư vấn di truyền y học 2834
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3232
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3482
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5134
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12752
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19276
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3155
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16535
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2729
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5912
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5200
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4184
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8670
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3671
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7230
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5042
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6436
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7240
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5549
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6188
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12710
96 Bí quyết học môn sinh học 7778
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4800
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11426
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7662
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3409

Trang 1 /2