Thursday, Apr 17th

Last update11:16:32 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2407
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2268
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2378
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1685
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 1759
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 2630
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 751
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 605
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 700
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3549
11 CB.21 Di truyền y học 4397
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4348
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5259
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4517
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4479
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5017
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 20129
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7510
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 5736
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2191
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5085
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4276
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4367
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 5954
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 12369
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5189
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 5682
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 4838
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 5622
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4169
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 3656
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 4917
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 3601
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2192
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 13777
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2591
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1488
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3572
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 4842
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1295
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2469
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3417
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3091
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3579
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4528
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4198
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2455
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2644
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 5948
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 3903
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2639
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2630
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 4683
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 3643
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 2787
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3111
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 2892
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3298
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2637
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 13953
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 3310
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 7920
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 4919
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7263
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 20212
66 Đột biến gen 8282
67 Điều hòa hoạt động gen 5293
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 2965
69 ARN và cơ chế phiên mã 4906
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 13470
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 4937
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4058
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5108
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 3954
75 Tư vấn di truyền y học 2476
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 2721
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 2893
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 4555
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 11647
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 17382
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 2929
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 14293
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2461
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5490
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 4835
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 3807
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8050
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3369
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 6576
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4662
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6117
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 6804
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 4974
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 5658
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 11121
96 Bí quyết học môn sinh học 7208
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4360
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 9877
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 6960
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3109

Trang 1 /2