Tuesday, Oct 21st

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3078
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2678
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2827
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 2015
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2099
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3327
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 912
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 780
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 883
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 4012
11 CB.21 Di truyền y học 4907
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4853
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5864
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 5107
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 5143
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5921
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 26455
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 9161
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 7510
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2542
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5711
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4944
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 5466
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 7383
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 15613
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 6767
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 7281
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 6348
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 7879
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 5986
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 5487
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 7326
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 5175
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2564
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15768
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 3025
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1735
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3919
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5431
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1473
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2681
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3731
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3469
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 4072
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 5028
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4679
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2734
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2935
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6773
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4339
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2941
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2877
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5226
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4141
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3142
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3503
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3301
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3718
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2943
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 16854
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4491
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 10658
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6777
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7904
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 23196
66 Đột biến gen 9343
67 Điều hòa hoạt động gen 6200
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3357
69 ARN và cơ chế phiên mã 6215
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 16196
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5758
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4784
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5565
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4387
75 Tư vấn di truyền y học 2825
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3215
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3470
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5122
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12737
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19262
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3149
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16505
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2724
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5907
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5194
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4182
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8667
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3667
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7223
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5038
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6429
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7230
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5540
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6174
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12664
96 Bí quyết học môn sinh học 7769
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4794
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11402
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7647
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3407

Trang 1 /2