Thursday, Oct 30th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3097
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2684
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2839
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 2021
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2106
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3384
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 920
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 785
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 891
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 4073
11 CB.21 Di truyền y học 5014
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4972
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 6047
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 5305
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 5469
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 6357
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 27353
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 9487
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 7755
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2569
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5795
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 5032
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 5708
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 7681
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 15862
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 6991
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 7492
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 6540
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 8105
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 6128
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 5615
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 7494
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 5270
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2575
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15872
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 3052
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1739
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3940
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5488
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1480
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2698
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3755
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3476
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 4083
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 5044
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4696
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2744
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2947
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6805
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4363
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2947
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2889
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5239
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4165
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3154
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3517
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3314
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3736
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2959
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 17011
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4553
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 10846
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6879
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7957
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 23287
66 Đột biến gen 9418
67 Điều hòa hoạt động gen 6229
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3379
69 ARN và cơ chế phiên mã 6279
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 16336
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5777
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4809
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5601
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4401
75 Tư vấn di truyền y học 2841
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3252
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3498
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5151
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12778
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19300
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3163
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16556
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2737
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5923
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5209
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4192
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8678
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3678
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7243
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5053
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6448
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7243
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5561
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6207
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12753
96 Bí quyết học môn sinh học 7788
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4808
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11447
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7684
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3416

Trang 1 /2