Thursday, Oct 23rd

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3084
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2680
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2830
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 2018
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2101
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3339
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 915
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 782
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 887
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 4023
11 CB.21 Di truyền y học 4924
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4886
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5909
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 5150
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 5228
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 6039
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 26699
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 9263
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 7592
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2548
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5727
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4959
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 5533
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 7473
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 15692
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 6829
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 7345
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 6395
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 7949
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 6026
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 5519
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 7381
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 5198
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2566
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15773
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 3033
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1737
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3924
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5448
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1476
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2685
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3736
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3469
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 4075
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 5031
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4681
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2734
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2938
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6778
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4347
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2942
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2880
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5228
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4147
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3145
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3507
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3302
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3723
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2945
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 16889
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4508
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 10705
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6804
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7917
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 23223
66 Đột biến gen 9366
67 Điều hòa hoạt động gen 6210
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3363
69 ARN và cơ chế phiên mã 6231
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 16227
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5762
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4786
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5573
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4390
75 Tư vấn di truyền y học 2828
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3222
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3478
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5127
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12744
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19266
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3153
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16517
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2725
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5909
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5196
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4182
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8668
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3667
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7224
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5039
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6430
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7235
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5544
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6180
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12688
96 Bí quyết học môn sinh học 7773
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4796
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11410
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7655
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3407

Trang 1 /2