Friday, Jul 25th

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2833
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2505
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2640
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1883
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 1951
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 2973
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 826
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 689
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 782
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3763
11 CB.21 Di truyền y học 4611
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4569
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5516
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4754
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4701
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5293
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 21574
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7826
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6004
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2331
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5329
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4563
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4586
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6258
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 13945
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5434
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 5993
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5072
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 6002
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4439
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 3941
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 5380
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 3839
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2405
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15075
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2837
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1615
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3734
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5068
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1388
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2575
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3587
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3316
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3824
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4817
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4493
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2613
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2801
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6450
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4146
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2801
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2765
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 4978
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 3918
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 2985
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3337
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3123
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3502
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2798
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 15072
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 3572
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 8508
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 5363
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7516
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22029
66 Đột biến gen 8768
67 Điều hòa hoạt động gen 5632
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3139
69 ARN và cơ chế phiên mã 5362
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 14842
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5179
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4308
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5359
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4170
75 Tư vấn di truyền y học 2677
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 2990
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3186
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 4897
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12379
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 18654
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3045
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 15748
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2608
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5728
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5054
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4067
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8455
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3556
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7036
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4898
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6314
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7056
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5324
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 5944
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12049
96 Bí quyết học môn sinh học 7544
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4618
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 10917
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7376
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3289

Trang 1 /2