Saturday, Dec 27th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3183
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2736
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2916
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 2065
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2167
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3560
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 957
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 836
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 969
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 4742
11 CB.21 Di truyền y học 5785
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 5785
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 6983
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 6116
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 6410
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 7503
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 30651
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 10142
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 8242
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2665
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 6355
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 6047
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 6339
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 8401
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 16634
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 7588
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 8088
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 6975
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 8742
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 6543
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 6000
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 8006
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 5515
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2622
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 16115
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 3199
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1793
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 4043
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5716
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1516
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2770
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3845
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3542
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 4168
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 5155
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4841
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2813
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 3041
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 7014
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4499
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 3038
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2981
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5432
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4338
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3305
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3666
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3480
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3915
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 3131
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 17394
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4810
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 11430
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 7308
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 8312
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 23854
66 Đột biến gen 9706
67 Điều hòa hoạt động gen 6340
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3457
69 ARN và cơ chế phiên mã 6601
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 16974
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5862
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4919
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5721
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4489
75 Tư vấn di truyền y học 3096
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3428
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3707
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5268
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12988
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19617
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3217
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16911
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2799
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5994
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5261
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4249
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8799
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3732
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7387
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5148
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6530
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7382
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5686
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6346
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 13073
96 Bí quyết học môn sinh học 7909
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4951
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11709
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7852
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3481

Trang 1 /2