Thursday, Jul 31st

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2846
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2516
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2658
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1891
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 1960
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 2997
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 837
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 698
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 790
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3778
11 CB.21 Di truyền y học 4629
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4589
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5536
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4771
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4717
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5315
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 21690
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7850
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6029
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2341
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5351
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4583
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4602
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6283
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14066
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5451
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6017
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5088
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 6035
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4471
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 3978
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 5444
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 3872
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2420
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15155
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2856
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1627
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3752
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5089
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1399
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2589
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3600
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3326
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3840
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4831
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4505
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2622
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2807
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6469
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4160
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2816
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2775
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 4998
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 3941
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 2999
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3349
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3138
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3515
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2811
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 15135
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 3604
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 8576
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 5405
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7537
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22162
66 Đột biến gen 8791
67 Điều hòa hoạt động gen 5658
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3150
69 ARN và cơ chế phiên mã 5393
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 14939
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5201
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4332
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5371
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4187
75 Tư vấn di truyền y học 2689
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3000
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3201
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 4912
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12417
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 18738
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3054
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 15867
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2619
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5740
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5067
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4081
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8478
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3569
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7056
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4914
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6324
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7076
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5339
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 5961
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12082
96 Bí quyết học môn sinh học 7562
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4635
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 10984
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7400
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3298

Trang 1 /2