Wednesday, Sep 03rd

Last update07:15:08 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2939
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2583
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2730
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1946
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2018
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3133
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 866
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 727
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 827
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3849
11 CB.21 Di truyền y học 4715
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4662
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5613
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4849
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4794
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5406
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 23036
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 8007
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6349
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2397
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5459
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4697
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4701
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6411
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14402
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5595
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6186
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5257
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 6346
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4827
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 4429
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 6182
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 4467
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2486
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15443
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2930
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1673
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3800
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5182
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1434
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2625
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3657
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3391
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3931
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4917
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4579
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2668
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2861
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6577
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4232
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2865
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2814
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5105
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4026
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3063
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3412
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3202
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3600
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2875
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 16062
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4085
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 9675
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6178
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7659
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22601
66 Đột biến gen 8979
67 Điều hòa hoạt động gen 5933
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3253
69 ARN và cơ chế phiên mã 5784
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 15561
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5539
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4609
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5464
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4288
75 Tư vấn di truyền y học 2746
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3067
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3271
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5022
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12578
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 18991
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3089
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16197
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2657
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5821
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5122
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4130
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8573
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3618
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7136
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4973
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6378
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7135
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5425
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6036
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12344
96 Bí quyết học môn sinh học 7653
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4702
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11200
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7502
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3347

Trang 1 /2