Wednesday, Oct 01st

Last update08:13:18 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3038
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2649
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2791
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1995
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2071
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3242
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 896
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 756
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 864
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3935
11 CB.21 Di truyền y học 4814
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4748
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5716
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4953
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4899
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5535
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 24654
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 8401
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6917
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2469
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5581
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4807
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4896
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6696
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14852
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 6114
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6751
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5884
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 7336
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 5625
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 5198
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 7013
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 4976
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2535
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15612
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2981
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1706
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3868
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5351
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1459
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2657
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3696
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3436
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 4001
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4977
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4634
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2707
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2907
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6700
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4293
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2918
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2855
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5184
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4096
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3113
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3472
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3266
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3685
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2914
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 16587
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4378
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 10324
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6593
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7813
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22937
66 Đột biến gen 9218
67 Điều hòa hoạt động gen 6139
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3315
69 ARN và cơ chế phiên mã 6043
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 15928
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5696
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4731
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5527
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4351
75 Tư vấn di truyền y học 2780
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3137
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3376
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5085
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12667
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19140
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3124
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16339
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2696
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5880
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5164
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4158
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8635
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3647
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7185
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5010
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6405
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7189
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5490
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6104
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12518
96 Bí quyết học môn sinh học 7720
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4759
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11315
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7602
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3383

Trang 1 /2