Friday, Aug 29th

Last update09:50:03 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 2928
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2570
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2720
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1935
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2009
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3103
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 863
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 726
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 823
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3840
11 CB.21 Di truyền y học 4702
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4651
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5600
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4835
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4781
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5394
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 22780
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 7986
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6290
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2385
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5438
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4676
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4673
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6384
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14355
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5560
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6144
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5218
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 6271
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 4729
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 4294
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 6034
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 4347
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2474
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15399
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2908
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1656
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3787
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5154
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1422
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2610
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3637
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3373
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3914
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4893
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4565
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2652
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2846
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6557
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4223
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2859
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2808
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5088
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4013
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3052
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3401
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3191
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3590
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2864
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 15927
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4001
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 9516
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6082
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7644
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22566
66 Đột biến gen 8941
67 Điều hòa hoạt động gen 5882
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3231
69 ARN và cơ chế phiên mã 5727
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 15473
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5495
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4583
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5444
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4277
75 Tư vấn di truyền y học 2737
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3057
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3267
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5010
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12562
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 18977
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3084
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16171
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2654
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5811
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5114
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4123
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8562
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3610
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7130
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 4966
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6373
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7128
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5412
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6028
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12311
96 Bí quyết học môn sinh học 7640
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4693
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11182
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7490
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3341

Trang 1 /2