Thursday, Nov 27th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3125
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2703
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2864
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 2035
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2126
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3435
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 938
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 796
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 914
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 4253
11 CB.21 Di truyền y học 5274
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 5278
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 6420
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 5666
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 5876
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 6839
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 28533
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 9767
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 7945
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2598
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5945
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 5157
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 5924
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 7922
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 16155
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 7203
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 7677
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 6696
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 8303
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 6267
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 5746
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 7624
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 5331
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2593
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15978
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 3081
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1755
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3977
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5566
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1497
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2720
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3783
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3497
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 4107
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 5075
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4739
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2759
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2969
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6852
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4397
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2964
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2899
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5269
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4195
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3175
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3537
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3337
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3759
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2985
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 17133
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4618
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 10998
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6975
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 8047
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 23516
66 Đột biến gen 9520
67 Điều hòa hoạt động gen 6253
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3404
69 ARN và cơ chế phiên mã 6371
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 16555
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5811
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4841
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5638
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4428
75 Tư vấn di truyền y học 2886
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3323
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3600
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5191
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12838
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19446
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3182
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16731
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2759
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5954
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5223
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4215
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8728
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3700
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7280
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5082
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6479
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7282
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5598
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6248
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12846
96 Bí quyết học môn sinh học 7825
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4842
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11538
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7725
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3437

Trang 1 /2