Thursday, Dec 18th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 11 Câu 123 : Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

Câu 123 : Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

Email In

- Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa, hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao?

Gợi ý :

a/ Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng co của cơ là:

- Tế bào cơ gồm các đơn vị cấu trúc nối liền nhau lên tế bào cơ dài.

- Mỗi đơn vị cấu trúc có các tơ cơ dày và tơ cơ mảnh bố trí xen kẽ để khi tơ cơ mảnh xuyên vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo lên sự co cơ.

b/ - Không khi nào cả hai cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa.

- Cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng duỗi tối đa khi các cơ này mất khả năng tiếp nhận kích thích do đó mất trương lực cơ (trường hợp người bị bại liệt)


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: