Sunday, Dec 28th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 11 Ứng động và hướng động

Ứng động và hướng động

Email In

- Phân biệt ứng động và hướng động : hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một phương hướng xác định; còn ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng và hình thức này phản ứng nhanh hơn hình thức phản ứng hướng động.

- Ứng động không sinh trưởng liên quan đến sức trương nước, thể hiện khi lá cây bị va chạm, làm giảm sức trương nước của tế bào một cách khá nhạy cảm (như "dòng điện sinh học" truyền dẫn nhanh) khiến cho lá chét hay các tua cuốn, lông, lần lượt co cụm lại. Sau một thời gian, lá trở lại trạng thái bình thường.

- Ứng động sinh trưởng gồm các vận động theo nhịp điệu đồng hồ sinh học : chỉ ứng động có tính chu kì theo thời gian nhất định trong ngày ở từng loại cây.


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: