Thursday, Dec 18th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 10 So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật

So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật

Email In

So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật

Tế bào thực vật

Tế bào động vật

 - Có vách xenlulo bao ngoài MSC

- Các lỗ C (pits) và sợi liên bào (plasmodesmata) có trong vách tế bào.

- Các phiến mỏng giữa gắn kết vách tế bào của các tế bào cạnh nhau

-  Có lục lạp => sống tự dư­ỡng

- Chất dự trữ là tinh bột

- Trung tử không có trong tế bào thực vật bậc cao.Phân bào không có sao, phân chia tế bào chất bằng hỡnh thành vách ngang ở trung tâm

- Tế bào tr­ưởng thành th­ường có một không bào lớn ở giữa chứa đầy dịch

- Tế bào chất thư­ờng áp sát thành lớp mỏng vào mép tế bào

- Lyzoxôm thư­ờng không tồn tại

- Nhân tế bào nằm gần với màng tế bào

 

- Chỉ một số tế bào là có khả năng phân chia

- Lông hoặc roi không có ở TV bậc cao

- Không có vách xenlulo bao ngoài MSC

- Các lỗ (pits) và sợi liên bào (plasmodesmata) không có.

- Các phiến mỏng không có. Các tế bào cạnh nhau gắn kết nhờ dịch gian bào

- Không có lục lạp => sống dị dư­ỡng

- Chất dự trữ­ là hạt glicogen

- Có trung tử (centriole). Phân bào có sao và phân chia tế bào chất bằng hình thành eo thắt ngang ở trung tâm

- ít khi có không bào, nếu có thỡ nhỏ và khắp tế bào

 

-Tế bào chất phân bố khắp tế bào

 

- Lyzoxôm luôn tồn tại.

- Nhân tế bào nằm bất cứ chổ nào trong tế bào chất, như­ng thư­ờng là giữa tế bào

- Hầunh­tất cả các tế bào đều có khả năng phân chia

- Thư­ờng có lông hoặc roi


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!