Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 10 Nguồn gốc của ty thể và lục lạp

Nguồn gốc của ty thể và lục lạp

Email In

Nguồn gốc của ty thể

Hãy nêu các bằng chứng ủng hộ giả thuyết ti thể có nguồn gốc cộng sinh từ vi khuẩn. Tại sao nhiều nhà khoa học cho rằng "Ti thể xuất hiện trước lạp thể trong quá trình tiến hoá"?

Gợi ý:

Bằng chứng ủng hộ giả thiết ti thể có nguồn gốc từ vi khuẩn:

- Ti thể chứa ADN giống với ADN của vi khuẩn

- Ti thể chứa ribôxôm giống ribôxôm của vi khuẩn 70S

- Cơ chế tổng hợp protein trong ti thể tương tự ở vi khuẩn

- Ti thể có cấu trúc màng kép và phân đôi giống vi khuẩn.

Nói ti thể có lẽ xuất hiện trước lạp thể trong quá trình tiến hoá bởi vì:

- Toàn bộ giới sinh vật nhân thật gồm cả nấm, động vật và thực vật đều có ti thể; nhưng chỉ có một nhóm sinh vật nhân thật (tảo và các thực vật) có lạp thể → lạp thể có lẽ xuất hiện sau ti thể trong quá trình tiến hoá.

(Trích đề thi chọn đội tuyển quốc gia 2010)


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!