Friday, Dec 19th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 10 Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Email In

Bài này dài và khó, GV cần xây dựng công thức tính số lượng tế bào của quần thể sau thời gian t giờ, với số lượng không phải là một tế bào mà là N0 tế bào.

- GV cần nhấn mạnh cho HS, sự sinh trưởng của vi sinh vật là sinh trưởng của cả quần thể

- Nắm được đặc điểm của từng  pha trong nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.

* Để HS nắm được những nội dung chính ở từng pha GV yêu cầu HS nghiên cứu nôị dung  mục II( SGK trang 100) và hoàn thành  vào phiếu học tập sau:

Các pha sinh trưởng

Đặc điểm

 

Pha tiềm phát ( pha lag)

 

 

Pha luỹ thừa (pha log)

 

 

Pha cân bằng

 

 

Pha suy vong

 

Nội dung của phiếu học tập:

 

Các pha sinh trưởng

Đặc điểm

 

Pha tiềm phát ( pha lag)

- Vi khuẩn thích nghi với môi trường,

 - Không có sự gia tăng số lượng tế bào,

- Enzim cảm ứng hình thành để phân giải các chất.

 

 

Pha luỹ thừa (pha log)

- Quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ.

- Số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân.

- Tốc độ sinh trưởng cực đại.

 

 

Pha cân bằng

Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian (số lượng tế bào sinh ra tương đương với số tế bào chết đi).

 

 

Pha suy vong

Số lượng tế bào trong quần thể giảm dần (do chất dinh dưỡng ngày càng cạn kiệt, chất độc hại tích luỹ ngày càng nhiều).

 

 - Phân biệt được sự sai khác giữa 2 hình thức nuôi cấy này. Đó là trong nuôi cấy liên tục thì không có pha tiềm phát vì trong nuôi cấy liên tục môi trường ổn định, vi khuẩn đã có enzim cảm ứng nên không cần phải làm quen với môi trường.( dành cho HS  khá, giỏi)

Theo Chuẩn KT - KN


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!