Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 10 Bài 19. Giảm phân

Bài 19. Giảm phân

Email In

Kiến thức giảm phân HS đã được tìm hiểu ở lớp 9, giúp cho HS thấy rõ cơ sở tế bào học của quy luật Menđen. Lớp 10, GV cần chỉ ra được điểm khác khi dạy giảm phân ở lớp 9 với dạy kiến thức giảm phân ở lớp 10. Ở lớp 10, kiến thức giảm phân dạy cho phần tế bào và dạy để HS hiểu đây là hình thức sinh sản của tế bào sinh dục chín. Do đó GV chú ý cho HS kết quả nhiều hơn là diễn biến chi tiết. Tuy nhiên, cũng nên nhấn mạnh diễn biến chính ở kì đầu I.

- Ở mỗi lần giảm phân, GV đều đưa ra những nội dung chính cần nghiên cứu.

 Trọng tâm là nghiên cứu giảm phân I, vì giảm phân II về cơ bản giống như nguyên phân học ở bài 18.

Để HS nắm được diễn biến chính ở các kì của giảm phân, GV yêu cầu HS nghiên cứu nội dung mục 1(trang76, SGK) và hoàn thành vào phiếu học tập sau:

Các giai đoạn

Diễn biến cơ bản

Kì trung gian

 

Kì đầu I

 

Kì giữa I

 

Kì sau I

 

Kì cuối I

 

 Nội dung của phiếu học tập:

Các giai đoạn

Diễn biến cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm phân I

Kì trung gian

 

 

Kì đầu I

 - Có sự tiếp hợp của các NST kép theo từng cặp tương đồng.

 - Sau tiếp hợp NST dần co xoắn lại

 - Thoi vô sắc hình thành

 - Màng nhân và nhân con dần tiêu biến

 

Kì giữa I

- NST kép co xoắn cực đại

- Các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

 Kì sau I

 - Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo thoi vô sắc đi về 2 cực của tế bào.

 

 

Kì cuối I

- Các NST kép đi về 2 cực của tế bào và dãn xoắn.

- Màng nhân và nhân con dần xuất hiện

- Thoi phân bào tiêu biến

Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con có số lượng NST kép giảm đi một nửa

 Đối với HS khá, giỏi cần: Phân biệt nguyên phân và giảm phân theo các tiêu chí ở bảng sau:

Điểm phân biệt

Nguyên phân

Giảm phân

Loại tế bào tham gia

 

 

Diễn biến

 

 

Kết quả

 

 

Ý nghĩa

 

 

 Theo Chuẩn KT - KN


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: