Monday, Dec 29th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 10 Bài 17. Quang hợp

Bài 17. Quang hợp

Email In

Ở lớp 6, HS đã được tìm hiểu khái niệm quang hợp. Nhưng chưa đi sâu vào nghiên cứu bản chất của quang hợp. Đây cũng là bài khó dạy và khó học đối với GV và HS. Bài này liên quan đến cả những kiến thức vật lí mà ở lớp 10 HS chưa được học. Do đó. GV chỉ giới thiệu cho HS biết được quang hợp gồm có 2 pha. Ở mỗi pha, HS chỉ cần nắm được vị trí xảy ra, nguyên liệu và sản phẩm. Đồng thời HS cần nắm được mối liên quan giữa 2 pha của quang hợp.

Yều cầu: - Nêu được khái niệm quang hợp, viết được phương trình tổng quát của quang hợp ( GV cũng cần nhấn mạnh  ở bài này chỉ đề cập đến quang hợp ở mức độ tế bào của phần lớn cơ thể quang hợp là thực vật và tảo).

              - Nắm được vị trí diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm của pha sáng và pha tối.

  - Nắm được mối quan hệ giữa 2 pha ( dành cho HS khá và giỏi).

Chốt lại HS nắm được nội dung của phần quang hợp như sau:

- Quang hợp: Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.

Phương trình tổng quát:

CO2 + H2O + năng lượng ánh sáng "(CH2O)n + O2

Khái niệm quang hợp đã được học ở lớp 6, do đó GV chỉ cần vấn đáp, HS sẽ huy động kiến thức cũ để trả lời.

          Để nắm được đặc điểm của pha sáng và pha tối, GV yêu cầu HS quan sát  hình 17.1 kết hợp với nghiên cứu nội dung mục II và hoàn thành vào phiếu học tập sau:

 

 

Điểm phân biệt

Pha sáng

Pha tối

Điều kiện

 

 

Nơi diễn ra

 

 

Nguyên liệu

 

 

Sản phẩm

 

 

                       

Nội dung của phiếu học tập:

 

Điểm phân biệt

Pha sáng

Pha tối

Điều kiện

Cần ánh sáng

Không cần ánh sáng

Nơi diễn ra

 Hạt granna

 Chất nền (Stroma)

Nguyên liệu

H2O, NADP+, ADP

CO2, ATP, NADPH

Sản phẩm

ATP, NADPH, O2

Đường glucozơ...

 

 (Ở lớp 10 chỉ đi nghiên cứu chu trình Canvin. GV cũng nên giải thích qua cho HS hiểu tại sao pha tối được gọi là pha cố định CO2 chu trình Canvin được gọi là chu trình C , để đến lớp 11 học sinh được tìm hiểu thêm chu trình C4 và chu trình CAM)

 

* Đối với HS khá, giỏi cần nắm được:

- Sắc tố quang hợp ( gồm clorophyl, carôtenôit và phicôbilin)

- Mối quan hệ giữa 2 pha sáng và pha tối

            - Nguồn sinh ra oxi là từ H20 chứ không phải CO2.

- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp

 Theo Chuẩn KT - KN


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: