Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 10 Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 16. Hô hấp tế bào

Email In

Đây là một bài khó dạy đối với hầu hết các GV và khó học đối với HS vì thời gian ngắn GV rất khó tổ chức cho HS khám phá  về cơ chế hô hấp. Do đó trọng tâm là phần II: Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào. Đối với quá trình oxi hoá xảy ra trong tế bào năng lượng được tạo ra từ từ và được tích luỹ vào trong phân tử ATP.

Từ đó HS sẽ hiểu được vai trò của ATP, ATP là nguồn năng lượng phổ biến nhất và dễ huy động nhất của tế bào. ATP tham gia vào tất cả các hoạt đông sống của tế bào( đã học ở bài13). Nên ATP được gọi là đồng tiền năng lượng. Như vậy cái chốt cuối cùng GV cần làm cho HS hiểu được sản phẩm cuối cùng của hô hấp tế bào là tạo ra ATP.

- HS nêu được khái niệm, bản chất hô hấp tế bào, ba giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào (Ở mỗi giai đoạn chỉ cần nắm chắc được vị trí, nguyên liệu, sản phẩm tạo thành).

          GV cho HS đọc mục I trang 63 kết hợp với kiến thức đã học, HS sẽ nắm được khái niệm hô hấp tế bào.

Hô hấp tế bào: Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ ( chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống .

Để nắm được nội dung kiến thức của các giai đoạn chính của hô hấp tế bào, GV yêu cầu HS nghiên cứu hình 16.1 SGK, 16.2 và 16.3 hoàn thành vào phiếu học tập sau:

Các giai đoạn

Vị trí xảy ra

Nguyên liệu

Sản phẩm

Đường phân

 

 

 

Chu trình Crep

 

 

 

Chuỗi chuyền điện tử

 

 

 

 * Nội dung của phiếu học tập: 

Các giai đoạn

Vị trí xảy ra

Nguyên liệu

Sản phẩm

Đường phân

Tế bào chất

 Glucozơ, ATP, ADP, NAD+

Axit pyruvic, ATP

NADH

Chu trình Crep

Tế bào nhân thực: Chất nền ti thể

Tế bào nhân sơ: Tế bào chất

Axit pyruvic, ADP,

NAD+, FAD, 

ATP,

NADH, FADH2,  CO2

Chuỗi chuyền điện

tử

Tế bào nhân thực: Màng trong ti thể

Tế bào nhân sơ:  Màng tế bào chất

NADH, FADH2, O2

ATP, H2O

  * Đối với HS khá, giỏi cần nắm được: 

- Tổng số phân tử ATP tạo ra khi phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucozơ là 38 phân tử.

- Sự khác nhau giữa quá trình oxi hoá trong tế bào với quá trình đốt cháy.

- Mối quan hệ giữa các giai đoạn của hô hấp tế bào

 Theo Chuẩn KT - KN


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: