Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com VSV Đặc điểm của di truyền vi sinh vật

Đặc điểm của di truyền vi sinh vật

Email In

- Khuẩn lạc (dòng tế bào) là 1 cụm tế bào có nguồn gốc từ 1 tế bào ban đầu

- Chủng: dòng tế bào mang 1 đặc điểm di truyền nào đó.

Các đột biến ở vi sinh vật thường được phát hiện theo sự biến đổi các tính trạng sau:

-  Hình  thái:  kích  thước,  hình  dạng  tế  bào  hay  khuẩn  lạc,  có  màng nhân hay không...

- Sinh hóa: sự hiện diện của các sắc tố, màu sắc đặc trưng...
- Nuôi cấy: kiểu hô hấp, kiểu dinh dưỡng, nhu cấu đòi các nhân tố tăng trưởng...

- Tính đề kháng: kháng thuốc, kháng phage, chịu nhiệt...

- Miễn nhiễm: phản ứng kháng nguyên, kháng thể...

Các đột biến có thể xuất hiện ngẫu nhiên hay do gây tạo nhờ các tác nhân gây đột biến. Mỗi gen có tần số đột biến đặc trưng.

Đặc điểm của tái tổ hợp ở vi khuẩn:

Các  sinh vật  Prokaryote  như  vi  khuẩn,  virus  có  quá  trình  sinh sản tương  đương  sinh  sản  hữu  tính  gọi  là  quá  trình  sinh  sản  cận  hữu  tính (parasexuality), quá trình này có các đặc điểm:

-  Sự  truyền  thông  tin  một  chiều  từ  tế  bào  thể  cho  sang  tế  bào  thể nhận.
-  Sự  tạo  thành  hợp  tử  một  phần  (merozygote).  Tế  bào  thể  cho (donor) chuyển một đoạn của bộ gen sang tế bào thể nhận (recipient), nên chỉ lưỡng bội một phần, còn các phần khác đơn bội. - Bộ gen thường chỉ là DNA trần, nên chỉ có một nhóm liên kết gen và tái tổ hợp thực chất là lai phân tử.


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: