Friday, Dec 26th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh thái học Khái niệm và phân loại tài nguyên

Khái niệm và phân loại tài nguyên

Email In

1. Khái niệm

Theo nghĩa rộng, tài nguyên môi trường bao gồm tất cả các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, thông tin có trên trái đất và trong vũ trụ bao la mà con người có thể sử dụng để phục vụ cho đời sống và sự phát triển của mình. Trong mỗi bối cảnh xã hội nào thì hoạt động kinh tế của con người cũng là quá trình sử dụng năng lượng để biến đổi vật chất từ dạng này sang dạng khác có ích cho cuộc sống.

Do vậy, vật chất - mà tài nguyên thiên nhiên là một dạng cụ thể của nó, được con người biến đổi mà không làm biến mất nó trong quá trình hoạt động. Vật chất đề cập ở đây  cần  phải  hiểu  cả  2  dạng:  hữu  hình  và  vô  hình.  Có  thể  nói  rằng,  tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức, thông tin được con người sử dụng để tạo ra của cải vật chất hay tạo ra giá trị sử dụng mới. Xã hội loài người càng phát triển thì số loại hình tài nguyên và số lượng mỗi loại tài nguyên được con người sử dụng, khai thác ngày càng gia tăng.

2. Phân loại tài nguyên

Tài nguyên có thể chia làm hai loại lớn: tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên xã hội. Tài nguyên xã hội là một dạng tài nguyên đặc biệt của trái đất, thể hiện bởi sức lao động chân tay và trí óc, khả năng tổ chức và chế độ xã hội, tập quán, tín ngưỡng của các cộng đồng người.

Trong  Khoa  học  môi  trường,  tài  nguyên  thiên  nhiên  được  chia thành ba loại :

phan_loai_tai_nguyen

-  Tài  nguyên  tái  tạo:  Là  tài  nguyên  dựa  vào  nguồn  năng  lượng được cung cấp hầu như liên tục và vô tận từ vũ trụ vào trái đất, dựa vào trật tự tự nhiên, nguồn thông tin vật lý và sinh học đã hình thành và tiếp tục tồn tại, phát triển và chỉ mất đi khi không còn nguồn năng lượng và thông  tin  nói  trên.  Theo  S.E.  Jorgensen  (1981)  Tài  nguyên  tái  tạo  là  tài nguyên có thể tự duy trì hoặc tự bổ sung một cách liên tục nếu được quản lý, sử dụng một cách hợp lý và khôn ngoan.

Tài nguyên thiên nhiên tái tạo được có thể kể ra như: Tài nguyên sinh học, tài nguyên năng lượng mặt trời, nước, gió, đất canh tác...

- Tài nguyên không tái tạo: Tồn tại một cách hữu hạn và sẽ mất đi hoặc hoàn toàn bị biến đổi không còn giữ được tính chất ban đầu sau quá trình sử dụng. Các khoáng sản, nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt...),  các  thông  tin  di  truyền  bị  mai  một  không  giữ  lại  được  là  những nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được.

- Tài nguyên vĩnh cửu: loại tài nguyên có liên quan trực tiếp hay gián  tiếp  đến  năng  lượng  mặt  trời.  Có  thể  xem  năng  lượng  mặt  trời  là nguồn tài nguyên vô tận, chúng ta có thể phân ra:

+  Năng  lượng  trực  tiếp:  là  nguồn  năng  lượng  chiếu  sáng trực tiếp, giá trị định lượng có thể tính được

+  Năng  lượng  gián  tiếp:  là  những  dạng  năng  lượng  gián tiếp của bức xạ mặt trời bao gồm: gió, sóng biển, thuỷ triều,...

Theo  bản  chất  tự  nhiên,  tài  nguyên  còn  được  phân  loại  như:  Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển,...

Hoàng Vân


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: