Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh thái học

Sinh thái học

Nơi sống và ổ sinh thái

Email In

Nơi sống và ổ sinh tháiNơi sống là địa chỉ, nơi cư trú hay nơi thường gặp của loài và được xác định bởi quần xã thực vật và môi trường vô sinh, nơi mà loài thích nghi về mặt sinh học. Ví dụ, tán cây là nơi sống của các loài chim. Ngay tán cây cũng cung cấp những nơi sống khác nhau và hỗ trợ khác nhau cho các loài trong đời sống hoang dã.

Xem tiếp

Quy luật tác động của các nhân tố môi trường lên đời sống sinh vật

Email In

Quy luật tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật - sinh họcĐể đánh gia tác động của các nhân tố môi trường lên cơ thể hay ở cấp dộ chức cao hơn (quân thể, quần xã), người ta luôn quan tâm đến các vấn đề dưới đây:

Xem tiếp

Các nhân tố sinh thái

Email In

Các nhân tố sinh tháiYếu tố môi trường là thành phần cấu tạo nên môi trường. Khi chúng tương tác với sinh vật được gọi là những nhân tố sinh thái.

Xem tiếp

Môi trường là gì ?

Email In

Môi trườngMỗi sinh vật đều sống trong môi trường đặc trưng của mình, ngoài đó ra, sinh vật không thể tồn tại được. Ví dụ, cá sống trong nước, các con nhông cát sống trên các bãi cát khô hạn, giun đất sống trong các lớp đất ẩm, giàu mùn ....

Xem tiếp

Sự thích nghi của thực vật với ánh sáng

Email In

thuviensinhhoc - o sinh thaiNhu cầu ánh sáng của các loài cây không giống nhau. Có 3 nhóm cây thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau: cây ưa sáng, cây ưa bóng và cây chịu bóng.

Xem tiếp

Ổ sinh thái - Không gian sinh thái

Email In


thuviensinhhoc - o sinh thaiỔ sinh thái được định nghĩa là một "không gian sinh thái" mà ở đó những điều kiện môi trường quy định sự tồn tại và phát triển không hạn định của cá thể, của loài. Có ổ sinh thái riêng và ổ sinh thái chung:

Xem tiếp

Những ảnh hưởng của suy giảm đa dạng sinh học

Email In

bảo tồn đa dạng sinh hocĐa dạng sinh học không những cung cấp trực tiếp những phúc lợi cho xã hội như: lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng, năng lượng, mà còn có giá trị đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trong ứng dụng thực tiễn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y tế, du lịch…nó còn là một cấu thành quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo của cả nước nói chung và của Bắc Ninh nói riêng. Tuy nhiên việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch phát triển chưa hợp lý đã tác động lớn tới đa dạng sinh học, gây suy thoái đa dạng sinh học trên địa bàn.

Xem tiếp

Tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Email In

ô nhiễm môi trường việt namHiện trạng môi trường đô thị, khu công nghiệp
            Các loại ô nhiễm thường thấy tại các đô thị ở Việt Nam là ô nhiễm nguồn nước mặt, ô nhiễm bụi, ô nhiễm các khí sunfua, cacbonic, nitric, ô nhiễm chì (pb), chất thải rắn (trong bệnh viện, sinh hoạt).

Xem tiếp

Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Email In

Ô nhiễm môi trường là khái niệm để chỉ sự xuất hiện của một chất lạ trong môi trường tự nhiên hoặc làm biến đổi thành phần, tỷ lệ về hàm lượng của các yếu tố có sẵn, gây độc hại cho cơ thể sinh vật và con người nếu  như  hàm  lượng  của  các  chất  đó  vượt  khỏi  giới  hạn  thích  nghi  tiềm tàng của cơ thể.

Xem tiếp

Trang 1 /10