Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh lý học thực vật So sánh một số đặc điểm của thực vật C3, C4 và CAM

So sánh một số đặc điểm của thực vật C3, C4 và CAM

Email In

Quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM có nhiều điểm khác biệt nhau về cơ chế và cả đặc điểm sinh lý của cây. Sau đây là sự so sánh đặc điểm sinh lý ở 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

 

Đặc điểm

Thực vật C3

Thực vật C4

Thực vật CAM

Cấu tạo lá

- 1loại tế bào tham gia quang hợp (tế bào thịt lá)

- Tế bào có cấu trúc xếp lớp

- 2 loại tế bào tham gia quang hợp  (tế bào thịt lá và tế bào bao bó mạch)

- Thịt lá mỏng hướng tâm

- Bao bó mạch xếp lớp

- 1 loại tế bào tham gia quang hợp (tế bào thịt lá)

- Thịt lá có cấu trúc xếp lớp

Hoạt động khí khổng

- Khí khổng mở ban ngày

- Khí khổng mở ban ngày

- Khí khổng mở ban đêm

Cấu trúc lục lạp

- Lục lạp dạng hạt

- Thịt lá : hạt

- Bao bó mạch : lamen

- Thịt lá : hạt

Nhu cầu to tối ưu

10 – 25 độ C

30 – 45 độ C

30 – 45 độ C

Nhu cầu ánh sáng

- Trung bình

- Điểm no thấp 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

- Mạnh

- Không có điểm no

- Thay đổi

- Điểm no thấp. 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

Nhu cầu nước

Cao

Thấp ( bằng ½ thực vật C3)

Thấp

Sự kìm hãm O2 nồng độ cao

Không (O2 0 -100% không ảnh hưởng)

Quang hô hâp

Không

Có hoặc không

Chất nhận CO2

Ri 1,5 dP

- PEP

- Ri 1,5 dP

- PEP

- Ri 1,5 dP

Sản phẩm đầu tiên

APG (C3)

A. Oxalo (C4)

- Ngày: APG

- Tối : A. oxalo

Tốc độ đồng hóa

Chậm (10 – 35 mg/dm2/h)

Cao (40 – 60 mg/dm2/h)

Rất chậm ( < 10 mgCO2/dm2/h)

Quỳnh Hoa


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: