Tuesday, Dec 23rd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh lý học thực vật Vai trò của ni tơ đối với thực vật

Vai trò của ni tơ đối với thực vật

Email In

Đối với thực vật nói chung và cây trồng nói riêng, N có vai trò sinh lý đặc biệt quan trọng đối với sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất. N có mặt trong rất nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng có vai trò quyết định trong quá trình trao đổi chất và năng lượng, đến hoạt động sinh lý của cây.

- N là nguyên tố đặc thù của protein mà protein lại có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cây.

+ Protein là thành  phần chủ  yếu tham  gia cấu  trúc nên  hệ  thống chất nguyên sinh trong tế bào, cấu tạo nên hệ thống màng sinh học, các bào quan trong tế bào.

+ Protein là thành phần bắt buộc của các enzyme

chu-trinh-nito

Chu trình cố định N trong tự nhiên

-  N  có  trong  thành  phần  của  acid  nucleic  (AND  và  ARN).  Ngoài chức năng duy trì và truyền thông tin di truyền, acid nucleic đóng vai trò rất quan  trọng  trong  quá trình sinh tổng hợp protein, sự phân chia và sự sinh trưởng của tế bào...

-  N  là  thành  phần  quan  trọng  của  chlorophyll,  là  một  trong  những yếu tố quyết định hoạt động quang hợp của cây, cung cấp chất hữu cơ cho sự sống của các sinh vật trên trái đất.

- N là thành phần của một số phytohormone như auxin và cytokinin.

Đây là những chất quan trọng trong quá trình phân chia và sinh trưởng của tế bào và của cây.

- N tham gia vào thành phần của ADP, ATP, có vai trò quan trọng trong trao đổi năng lượng của cây.

-  N  tham  gia  vào  thành  phần  của  phytochrome  có  nhiệm  vụ  điều chỉnh quá trình sinh trưởng, phát triển của cây có liên quan đến ánh sáng như phản ứng quang chu kỳ, sự nảy mầm, tính hướng quang.

Vì vậy cây rất nhạy cảm với N. N có tác dụng hai mặt đến năng suất cây trồng, nếu cây trồng thừa hay thiếu N đều có hại.

- Thừa N: khác với các nguyên tố khác, việc thừa N có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất ở cây trồng. Cây sinh trưởng quá mạnh, thân lá tăng nhanh mà mô cơ giới kém hình thành nên cây rất yếu, dễ lốp đổ, giảm năng suất nghiêm trọng và có trường hợp không có thu hoạch.

-  Thiếu  N:  thiếu  N  cây  sinh  trưởng  kém,  chlorophyll  không  được tổng hợp đầy đủ, lá vàng, đẻ nhánh và phân cành kém, sút giảm hoạt động quang  hợp  và  tích  lũy, giảm năng  suất.  Tùy  theo  mức  độ  thiếu  đạm mà năng suất giảm nhiều hay ít. Trong trường hợp có triệu chứng thiếu đạm thì chỉ cần bổ sung phân đạm là cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Hương Thảo


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: