Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh lý học thực vật Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với thực vật

Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với thực vật

Email In

Các nguyên tố khoáng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của thực vật:

* Chất khoáng là thành phần xây dựng nên các chất hữu cơ cơ bản nhất  của  chất  nguyên  sinh,  cấu  trúc  nên  tế  bào  và  cơ  quan.

Ngoài  các nguyên tố đại lượng là những nguyên tố có vai trò chủ yếu trong việc tạo nên chất sống, có thể nói mọi chất khoáng đều ít nhiều có ở dạng liên kết trong các hợp chất hữu cơ bởi các liên kết hóa học hay hóa lý và có độ bền khác nhau. Ví dụ N, S là thành phần bắt buộc của protein; P, N có mặt trong acid nucleic, phospholipid; Mg và N cấu tạo nên chlorophyll.

* Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh các hoạt động trao đổi chất,  các  hoạt  động  sinh  lý  của  cây.  Vai  trò  điều  chỉnh  của  các nguyên tố khoáng thông qua:

-  Chất  khoáng  có  tác  dụng  điều  tiết  một  cách  mạnh  mẽ  quá  trình sống thông qua tác động đến các chi tiêu hóa lý hóa keo của chất nguyên sinh  như  điện  tích,  độ  bền,  khả  năng  ngậm  nước,  độ  phân  tán,  độ  nhớt v.v... của hệ keo. Nhìn chung, ion hóa trị 1 làm tăng độ trương của keo mạnh hơn ion hóa trị 2 và đặc biệt là ion hóa trị 3.

- Chất khoáng còn có khả năng điều tiết các hoạt động sinh lý thông qua tác động đến các hệ enzyme và hệ thống các hợp chất khác có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và trao đổi năng lượng...

* Các nguyên tố khoáng có khả năng làm tăng tính chống chịu của thực vật đối với các điều kiện bất lợi như một số nguyên tố đại lượng, vi lượng làm tăng tính chống chịu hạn, chịu rét. chịu bệnh...

Hương Thảo


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: