Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Hệ tiêu hóa ở người

Email In
Chỉ mục bài viết
Hệ tiêu hóa ở người
Tiêu hóa ở miệng
Tiêu hóa ở dạ dày
Tiêu hóa ở ruột non
Hấp thụ chất dinh dưỡng

Bộ máy tiêu hóa của người gồm ống tiêu hóa và các túi tiêu hoá, cung cấp liên tục các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, thực hiện các chức năng:

Chức năng cơ học: vận chuyển thức ăn, phân cắt thức ăn thành mẩu nhỏ, nhào trộn với dịch tiêu hoá...

Chức năng hóa học: hoạt động của các dịch tiêu hóa giúp phân giải thức ăn thành các chất đơn giản dễ hấp thu

Chức năng hấp thu: đưa thức ăn đã được tiêu hóa trong ống tiêu hóa vào máu

Sau đây là sơ đồ ống tiêu hoá ở người

sinh_1_500

Các thuật ngữ cần quan tâm: Tuyến nước bọt, Thực quản, Dạ dày, Gan, Mật, Tuỵ, Tá tràng, Ruột non (hay Hỗng tràng và Hồi tràng), Ruột già, Hậu môn.

Dựa vào các biến đổi của thức ăn trong suốt quá trình tiêu hoá, ta phân quá trình tiêu hóa ra thành các giai đoạn:
- Tiêu hóa ở miệng
- Tiêu hóa ở dạ dày
- Tiêu hóa ở ruột non
- Hấp thụ ở ruột non
- Ruột già và sự thải phân