Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh học tế bào Tế bào nhân thực (eucaryota)

Tế bào nhân thực (eucaryota)

Email In

Tế bào của tất cả các cơ thể còn lại như: tảo, nấm, động vật đơn bào, tế bào thực vật và  động  vật  thuộc  loại  tế  bào  có  nhân  chính  thức.  Nhóm  sinh  vật  này  nhận  được  bọc trong màng nhân. Trong tế bào chất, hệ thống màng rất phát triển như: mạng lưới nội sinh chất, phức hệ Golgi, cùng các bào quan có màng như ty thể, lạp thể, lyzosom. Nhân chứa hạch nhân và nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể gồm ADN và histon. Quá trình phân bào rất phức tạp nên cần có bộ máy phân bào.

1. Tế bào thực vật

Tế bào thực vật có lớp vỏ bao ngoài: polysaccharide (cellulose), trong tế bào chất có chứa các không bào. Bộ máy phân bào thường thiếu trung tử. Đa số tế bào thực vật có lục lạp là cơ quan chuyển hoá quang năng thành hoá năng. Sự phân chia tế bào chất thực hiện nhờ sự phát triển một vách ngăn mới chia tế bào thành hai phần bằng nhau .

te-bao-thuc-vat

Mô hình cấu tạo tế bào thực vật

 2. Tế bào động vật

Tế bào động vật thường không có vỏ bao ngoài, không có lục lạp, phân bào bằng sự hình thành eo thắt.

Trong cơ thể động vật, các tế bào phân hoá khác nhau phụ thuộc vào chức năng riêng của chúng. Ở các động vật đơn bào, cơ thể chỉ gồm một tế bào, nhưng có nhiều cơ quan nhỏ (bào quan đảm nhận chức năng khác nhau, giống như động vật đa bào).

te-bao-dong-vat

Mô hình cấu tạo tế bào động vật

Tất cả các dạng tế bào khác nhau phản ánh tính chất tiến hoá đa dạng của vật chất sống, cho phép tế bào thích nghi với những chức năng khác nhau, thích nghi với những điều kiện sống khác nhau.

So sánh giữa các tế bào procaryote và eucaryota 

 

 

TT

 

Các điểm so sánh

Nhóm sinh vật

Procaryota

(vi khuẩn, vi khuẩn lam)

Eucaryota

(nấm, thực, động vật)

1

Kích thước

1 - 10mm

10 - 100mm

2

Màng nhân

Không

3

Các nhiễm sắc thể

Một vòng tròn, không có protein histon

Nhiều, thẳng, có protein histon

4

Bộ Golgi

Không

5

Lưới nội

sinh chất

 

Không

 

6

Lyzosom

Không

7

Ty thể

Không

8

Chlorophyll

Không có trong lục lạp

Trong lục lạp

9

Ribosome

Tương đối nhỏ

Tương đối to

10

Vi ống, vi sợi

Không

11

Lông

Không có cấu trúc 9 + 2

Có cấu trúc 9 + 2

Thảo Dương


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!