Thursday, Dec 18th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh học tế bào Cấu tạo hoá học của prôtêin

Cấu tạo hoá học của prôtêin

Email In
Chỉ mục bài viết
Cấu tạo hoá học của prôtêin
Phản ứng đặc trưng của a.a
Phân loại a.a
Cấu trúc không gian
Cấu trúc bậc 2
Cấu trúc bậc 3

1. Acid amin - đơn vị cơ bản cấu tạo nên phân tử protein

Vào đầu  thế kỷ XIX (thời kỳ  của nhà hoá học Hà Lan Mulder) người ta chưa phân biệt được protein của động vật và thực vật. Người ta tưởng rằng protein là đồng nhất, chỉ khác nhau về số lượng ở các sinh vật.

Mãi cho tới năm 1820 lần đầu tiên Bracono đã dùng kiềm và acid đặc để thuỷ phân protein ở nhiệt độ cao (100 - 1200c) Và đã thu được Các acid amin đầu tiên, trong đó có tinh thể glycocol.

Năm 1871 Lubavin đã cho thấy rằng protein dưới tác dụng của các dịch tiêu hoá phân tích thành các acid amin.

Đặc biệt công trình của Fisher (1901 - 1902) đã có ý nghĩa quan trọng về việc nghiên cứu bản chất hoá học của protein.

Tất cả các công trình nghiên cứu trên đã cho chúng ta thấy rằng: thành phần phân tử của protein là các acid amin.

Ngày nay, người ta đã tìm thấy hơn 200 acid amin khác nhau, nhưng trong thành phần của protein tự nhiên thường có 20 loại acid amin.

1.1. Định nghĩa acid amin

Acid quân là một acid hữu cơ, mà trong đó một nguyên tử hydro của gốc carbonalfa (Ca) được thay thế bởi nhóm quan (NH2)

protein_3

Nếu trong một acid amin có hai nhóm quản thì nhóm quan thứ 2 nằm ở vị trí carbon cuối cùng kể từ nhóm carboxyl (COOH).

Ví dụ:

protein_4

1.2. Hoạt tính quang học của acid amin

Chỉ trừ glycin trong phân tử chất này không có nguyên tử carbon bất đối, còn tất cả các acid amin còn lại đều có ít nhất một nguyên tử carbon bất đối (tức là bốn hóa trị của nó được bão hòa bởi bốn nhóm nguyên tử khác nhau - ký hiệu C*), do đó chúng đều có khả năng làm quay mặt phẳng phân cực của ánh sáng, nghĩa là chúng đều là những chất hoạt quang.

Tất cả các acid amin có trong thành phần protein đều có cấu hình L ở nguyên tử carbon a, các acid amin có cấu hình D rất ừ gặp trong thiên nhiên.

Chữ L cho ta biết cấu lluul của phân tử chứ không cho ta biết hướng góc quay của mặt phẳng phân cực .

- Các đồng phân hữu tuyến (làm quay mặt phẳng phân cực sang phải) được ký hiệu bằng dấu (+)

- Các đồng phân tả tuyến (làm quay mặt phẳng phân cực sang trái) được ký hiệu bằng dấu (-)

Người  ta  qui  ước  rằng  đối  với  glucid, chất  aldehyd  D-glyceric  được  chọn  làm chất  tiêu  chuẩn  để  so  sánh,  còn  đối  với  acid  amin  L-serin  được  chọn  làm  chất  tiêu chuẩn.

protein_5

Đa số các acid amin dãy D đều có vị ngọt, còn các acid quân thiên nhiên thuộc dãy L - thì đều có vị đắng hoặc không vị.

Các  acid  amin  tổng  hợp  đều  là  những  RAXEMAT  không  có  tính  hoạt  quang, nghĩa là một hỗn hợp cùng phân tử của dạng D và dạng L.