Thursday, Dec 18th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh học tế bào Tế bào eukaryote - Nhân chuẩn

Tế bào eukaryote - Nhân chuẩn

Email In

Tế bào eukaryote (tiếng Latin có nghĩa là có nhân thật sự) thường lớn gấp 10 lần về kích thước so với tế bào prokaryote do đó gấp khoảng 1.000 lần về thể tích. Điểm khác biệt quan trọng giữa prokyryote và eukaryote là tế bào eukaryote có các xoang tế bào được chia nhỏ do các lớp màng tế bào để thực hiện các hoạt động trao đổi chất riêng biệt.

Trong đó, điều tiến bộ nhất là việc hình thành nhân tế bào có hệ thống màng riêng để bảo vệ các phân tử DNA của tế bào. Tế bào eukaryote thường có những cấu trúc chuyên biệt để tiến hành các chức năng nhất định, gọi là các bào quan.
Các đặc trưng của tế bào eukaryote:
• Tế bào chất thường không nhìn thấy những thể hạt như ở prokaryote vì rằng phần lớn ribosome của chúng được bám trên mạng lưới nội chất.
• Màng tế bào cũng có cấu trúc tương tự như ở prokaryote tuy nhiên thành phần cấu tạo chi tiết lại khác nhau một vài điểm nhỏ. Chỉ một số tế bào eukaryote có thành tế bào.
• Vật chất di truyền trong tế bào eukaryote thường gồm một số phân tử DNA mạch kép thẳng, được cô đặc chủ yếu bởi các protein histone tạo nên cấu trúc nhiễm sắc thể. Mọi phân tử DNA được lưu giữ trong nhân tế bào với một lớp màng nhân bao bọc. Một số bào quan (ty thể và lạp thể) của eukaryote có chứa DNA mạch kép vòng riêng.
• Một số tế bào eukaryote có thể di chuyển nhờ tiêm mao hoặc tiên mao. Những tiên mao thường có cấu trúc phức tạp hơn so với prokaryote.

 

image008

Mô hình một tế bào động vật điển hình. Các bào quan: (1)-hạch nhân; (2)- nhân; (3)- ribosome; (4)- túi tiết; (5)- lưới nội chất hạt, (6)- bộ máy Golgi, (7)- khung xương tế bào, (8)- lưới nội chất trơn, (9)- ty thể, (10)- không bào, (11)- tế bào chất, (12)- lysosome, (13)- trung thể.


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: