Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh học tế bào

Sinh học tế bào

Vi sinh vật

Email In

tế bào vi sinh vậtTất cả các cơ thể sống được Haekel (1866) phân loại thành giới động vật (animal kingdom), giới thực vật (plant kingdom) và sinh vật đơn bào (protist).

Xem tiếp

Cấu tạo tế bào nhân sơ - PROKARYOTE

Email In

te bao nhan soHầu hết Prokaryotes là sinh vật đơn bào. Một số loài sống thành nhóm, tập đoàn gồm nhiều tế bào giống nhau. Một số khác hình thành những tổ chức đa bào có sự phân công chức năng.

Xem tiếp

Học thuyết tế bào

Email In


te baoNăm 1665, khi quan sát lát cắt gỗ sồi (oak tree) dưới kính hiển vi có độ phóng đại 30 lần (30X), Robert Hooke phát hiện những hộp nhỏ và đặt tên chúng là tế bào. 

Xem tiếp

Cấu trúc và chức năng của ti thể

Email In

Ty the- thuviensinhhoc.comCấu trúc ti thể

Ti thể là một trung tâm sản sinh ra năng lượng của tế bào. Ti thể có dạng hình cầu, dạng que hay dạng sợi dài: đường kính 0.5 – 1 µm (tối đa là 2µm), chiều dài 1 - 5µm (tối đa là 7 µm).

Xem tiếp

Cơ chế của vận chuyển ion và giả thuyết về cấu trúc lỗ của màng tế bào

Email In

1. Cơ chế của vận chuyển ion

Ngày nay, người ta cho rằng cơ chế phân tử tham gia vào sự vận chuyển các ion là có ở chính trong màng của tế bào. Điều đó được chứng minh bằng các dẫn liệu sau:

Xem tiếp

Sự vận chuyển tích cực các ion

Email In

1. Các bơm của màng (membrane pumps) 

Sự vận chuyển tích cực các ion đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ nồng độ tương ứng của các anion và các cation, cũng như các ion khác cần cho sự hoạt động sống của tế bào.

Xem tiếp

Sự khuyếch tán - gradien nồng độ

Email In

Như ta đã biết, ngoài nước ra có rất nhiều chất khác nhau có thể chui qua màng, vào hoặc ra theo hiện tượng khuyếch tán dưới tác dụng của gradien nồng độ.

Xem tiếp

Tính thấm của màng - áp suất thẩm thấu

Email In

Màng tế bào để cho nước qua màng: vào hoặc ra và luôn luôn giữ thế cân bằng đối với môi trường. Nghĩa là màng giữ cho tế bào có áp suất thẩm thấu cố định. Tính chất thẩm thấu đó của màng gọi là tính thấm (osmos). Như vậy, chính gradien áp suất thẩm thấu là một trong những động lực vận chuyển chất qua màng một cách thụ động.

Xem tiếp

Chức năng của nhân

Email In

Chức năng của nhân được thể hiện ở 2 mặt:

- Truyền và tích thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (bảo đảm tính liên tục di truyền).

-  Điều  hoà  và  điều  khiển  mọi  hoạt  động  sống  của  tế  bào  (đảm bảo  sự  thực  hiện thông tin di truyền trong đời sống tế bào).

Xem tiếp

Trang 1 /10