Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Mở rộng Mendel Sự di truyền của các gen trong ti thể và lạp thể

Sự di truyền của các gen trong ti thể và lạp thể

Email In

Trong tế bào chất cũng có những gen gọi là gen ngoài nhân hay gen ngoài NST hoặc gen tế bào chất. Bản chất hóa học của gen này cũng là ADN, có mặt trong plasmit của vi khuẩn, trong ti thể và lạp thể ở tế bào nhân thực.

Lượng ADN trong ti thể và lạp thể ít hơn nhiều so với ADN tỏng nhân. Cả ti thể và lạp thể đều chứa phân tử ADN chuỗi xoắn kép, trần, mạch vòng, tương tự ADN của vi khuẩn.

Gen ở ti thể và lạp thể cũng có khả năng đột biến. Chẳng hạn ADN của lục lạp có đột biến làm mất khả năng tổng hợp chất diệp lục, tạo ra các lạp thể màu trắng. Lạp thể trắng lại sinh ra lạp thể trắng. Do vậy, trong cũng một tế bào lá có thể có cả 2 loại lạp thể màu lục và màu trắng. Sự phân phối ngẫu nhiên và không đều của 2 loại lạp thể này qua các lần nguyên phân sinh ra hiện tượng lá có các đốm trắng, có khi cả một mảng lớn tế bào lá không có diệp lục, như ở lá vạn niên thanh.

Sự di truyền của ti thể

Bộ gen của ti thể được kí hiệu mtADN (mitochondrial ADN), có hai chức năng chủ yếu:

- Mã hóa nhiều thành phần của ti thể: hai loại rARN, tất cả tARN trong ti thể và nhiều loại prôtêin có trong thành phần của màng bên trong ti thể.

- Mã hóa cho một số prôtêin tham gia chuỗi truyền êlectron.

Người ta đã làm nhiều thực nghiệm chứng minh cơ sở di truyền của tính kháng thuốc là từ gen ti thể. Các tế bào kháng thuốc được tách nhân, cho kết hợp với tế bào bình thường mẫn cảm thuốc, tạo ra tế bào kháng thuốc. Điều đó chứng tỏ tính kháng thuốc được truyền qua gen ngoài nhân.

Sự di truyền của lạp thể

Bộ gen của lạp thể được kí hiệu là cpADN (chloroplast ADN): cpADN chứa các gen mã hóa rARN và nhiều tARN lạp thể. Nó cũng mã hóa một số prôtêin của ribôxôm, của màng lạp thể cần thiết cho việc truyền êlectron trong quá trình quang hợp.

Sự di truyền lạp thể là sự di truyền tế bào chất hay di truyền theo dòng mẹ được xác định ở các đối tượng khác nhau. Ví dụ: khi cho cây ngô lá xanh bình thường được thụ phấn bởi cây ngô lá xanh có đốm trắng thì thế hệ con đều lá xanh bình thường. Còn khi cây lá đốm được thụ phấn bởi cây lá xanh bình thường thì thế hệ con xuất hiện một số cây lá xanh, một số cây lá đốm và một số cây hoàn toàn bạch tạng.

Tóm tắt:

Sự di truyền ngoài nhân:

- Do gen trong các bào quan ti thể và lạp thể hay gen trong plasmit ở vi khuẩn quy định.

- Các gen trong ti thể và lạp thể chủ yếu chứa các gen quy định các loại prôtêin, rARN và tARN của ti thể và lạp thể.

- Cơ chế di truyền: do sự phân phối ngẫu nhiên của các bào quan ti thể và lạp thể trong quá trình nguyên phân, giảm phân nên không tuân theo các quy luật di truyền NST. Sự di truyền theo dòng mẹ.

Thảo Dương


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: