Wednesday, Dec 17th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Động vật không xương sống Sinh sản ở Côn trùng

Sinh sản ở Côn trùng

Đa số côn trùng sinh sản hữu tính, đẻ trứng, có thể đẻ 1 lần rồi chết (phù du) hay đẻ nhiều lần. Số lượng trứng sai khác nhau tuỳ loài (suốt đời họ Meloidae đẻ 6.000 trứng, ong chúa đẻ 1,5 triệu trứng, mối chúa vài chục triệu trứng...). Phương thức đẻ trứng cũng khác nhau: Đẻ từng cái hay đẻ cả cụm, trứng để trần hay có bao bọc trong kén. Hình dạng trứng cũng rất sai khác nhau: hình giỏ, hình cầu, hình chai, hình lọ...

Trong sinh sản hữu tính gặp:

Hiện tượng đực cái cùng cơ thể: Có một số ít loài trên cơ thể có cả tính đực và cái như rệp bông Icerya purchasi (có tới 99% số cá thể). Trong tuyến sinh dục con cái có cả trứng và tinh trùng (một phần tế bào mặt ngoài của tuyến sinh dục phát triển thành trứng, phần tế bào phía trong hình thành nên tinh trùng). Sự thụ tinh xảy ra  trong 1 cá thể, đẻ trứng.

Sinh  sản  đơn  tính  sinh  (trinh  sản  –  parthenogenes):  Trứng  con  cái  đẻ  ra không qua thụ tinh vẫn phát triển bình thường. Có thể trinh sản độc lập như ở mối có trứng không thụ tinh thành con đực, hay xen kẽ với lưỡng tính có chu kỳ như rệp muội (nhiều lần trinh sản, 1 lần lưỡng tính).

Sinh sản  sâu  non:  Một  số loài thuộc họ muỗi năn (Cecidomyiidae),  Bọ chỉ hồng  (Chironomidae),  họ  Micromatidae  bộ  Cánh  cứng...  ấu  trùng  có  buồng  trứng chín và trứng không qua thụ tinh vẫn hình thành nên ấu trùng mới, ấu trùng này sau đó lớn đẫy thì đục cơ thể mẹ chui ra và tiếp tục phương thức sinh sản của con mẹ.

Sinh sản đa phôi: Từ một trứng phát triển thành nhiều cá thể, trong đó có một phôi có nguồn gốc từ sinh sản hữu tính điển hình, còn các phôi khác có nguồn gốc từ sinh sản vô tính bằng cách phân chia. Số lượng phôi sai khác nhau (từ 2 – 2.000 phôi). Thường gặp ở các loài ong ký sinh thuộc họ Chalcidae, Braconidae...

Sinh sản noãn thai sinh (đẻ con): phôi phát triển trong cơ thể mẹ ra ngoài dưới  dạng  ấu  trùng.  Thường  gặp  ở  họ  rệp  muội  (Aphidae),  Ruồi  Tachnidae,  Ruồi nhà Muscidae...

Hương Thảo


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: