Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Di truyền học NST Đột biến dị đa bội

Đột biến dị đa bội

Email In

Đa bội thể lai: còn gọi là thể dị bội
Đa bội thể lai có được khi cả 2 bộ NST của 2 loài khác nhau cùng đứng chung trong một tế bào (2nA + 2nB).

Cơ chế hình thành thể dị đa bội ở lúa mì :

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Cơ chế hình thành thể đa bội lai giữa hai loài cải củ và cải bắp trong thí nghiệm của Cacpesenko :

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Thể đa bội lai tạo thành khi lai giữa hai loài Raphanus vơi Brassica

Thể dị đa bội là kết quả của lai xa (lai khác loài) và đa bội hóa. Quá trình hình thành thể đa bội diễn ra trong tự nhiên khá nhiều, với các bằng chứng là nhiều loài hiện tại đang tồn tại mang bộ nhiễm sắc thể của 2 hay nhiều loài đang tồn tại. Các bằng chứng cho thấy, các loài thực vật có hoa hiện nay, đa số được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa. Là kết quả của quá trình dị đa bội.

Hương Thảo


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: