Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Di truyền học NST Các dạng đột biến cấu trúc NST và cơ chế phát sinh

Các dạng đột biến cấu trúc NST và cơ chế phát sinh

Email In

Các   đột   biến   cấu   trúc   NST   hay   còn   gọi   là   sai   hình   NST (chromosome structure) hay cấu trúc lại NST (chromosome rearrangement) được phát hiện bằng phương pháp tế bào học. Các đột biến loại này thực chất là sắp xếp lại các gen hoặc giảm hay tăng liều lượng gen.

Cơ chế phát sinh một số đột biến cấu trúc nhiễm sắt thể


Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Các dạng đột biến nhiễm sắc thể

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Các sai hình NST có thể chia thành 2 loại:
- Bên trong NST: mất đoạn, đảo đoạn, tăng đoạn
- Giữa các NST: chuyển đoạn

Sai hình NST liên quan đến sự đứt đoạn của NST. Có khi 1 NST bị đứt ra quá 2 đoạn và sau đó được nối lại nhưng thường không giữ cấu trúc cũ. Điều đó dẫn đến nhiều kiểu đột biến cấu trúc NST khác nhau. Các đoạn vòng tròn không tâm động thường bị mất đi trong phân bào. Có thể xảy ra trường hợp 2 đoạn có tâm động nối nhau, khi phân bào sẽ bị kéo căng ra 2 đầu thành cầu chromatid và sau đó bị đứt ra không đều tạo ra một cái mất đoạn và cái kia tăng đoạn.

Hương Thảo


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: